Ana Sayfa EKONOMİ SÖZLÜĞÜ MACD Nedir?

MACD Nedir?

1281
Paylaş

MACD (Moving Average Convergence Divergence)  26 ve 12 günlük iki üssel hareketli ortalamanın farkı olarak, kısa vadeli üssel ortalamanın uzun vadeli ortalamaya göre olan durumunu değerlendirerek trendin yönü hakkında değerlendirme yapmaya yardımcı olan göstergedir.

MACD’nin sıfıra eşit olduğu seviyede 12 günlük üssel hareketli ortalama 26 günlük üssel ortalamaya eşittir.

12 günlük üssel ortalama 26 günlük üssel ortalamanın üzerine çıktığı durumlarda pozitif değer alan gösterge, tersi durumda negatif değer almaktadır.

MACD Nasıl Yorumlanır?

Göstergenin yorumlanması iki yöntem kullanılır.

Bunlardan ilki, 12 günlük hareketli ortalamanın 26 günlük hareketli ortalamadan uzaklaştığı ve MACD’nin 0 değerinin altında ya da üzerinde olduğu durumlar aşırı alım veya aşırı satım bölgeleri olarak değerlendirilir.

Daha yaygın olarak kullanılan ikinci yöntemde ise Trix’de olduğu gibi MACD eğrisinin 9 günlük hareketli ortalaması alınarak buna göre olan durumların değerlendirilmesidir.

Yöntemde MACD eğrisi, 9 günlük hareketli ortalaması olan trigger eğrisini yukarı yönlü kestiğinde “al”, aşağı yönlü kestiğinde ise “sat” sinyali ürettiği kabul edilir.

MACD Göstergesinin “Al” ve “SAT” Verdiği Durumlar

Grafikte yer alan kırmızı (26,12) MACD’yi mavi çizgi ise (9) Trigger’i ifade etmektedir.