Ana Sayfa EKONOMİ SÖZLÜĞÜ BETA Katsayısı Nedir? Nasıl Yorumlanır?

BETA Katsayısı Nedir? Nasıl Yorumlanır?

2339
Paylaş

BETA Katsayısı Nedir?

BETA katsayısı ( ß ) bir kıymetin sistematik riskini ölçmek amacı ile kullanılır.

Beta katsayısı, incelemeye konu olan hisse senedinin, ne ölçüde pazarla birlikte hareket ettiğini gösteren bir hesaplama yöntemidir.

Sistematik riski düşük olan menkul kıymetin beta değeri 1’den küçük ve sistematik riski yüksek olan menkul kıymetin beta değeri 1’den büyüktür.

BETA Katsayısı Nasıl Yorumlanır?

BETA Değeri= 1 ise;

İlgili hisse senedinin orta risk grubunda yer aldığı ve getirilerinin orta düzeyde olduğunu ifade eder.

BETA Değeri >1 ise;

İlgili hisse senedinin yüksek sistematik riske sahip ve beklenen getirileri yüksek yatırımlar olduğunu ifade eder.

BETA Değeri<1 ise;

İlgili hisse senedinin düşük sistematik riske sahip ve beklenen getirileri düşük yatırımlar olduğunu ifade eder.