Ana Sayfa ŞİRKET HABERLERİ Göltaş’dan Göltaş Enerji A.Ş. Aleyhine Açılan Davalarla İlgili Açıklama

Göltaş’dan Göltaş Enerji A.Ş. Aleyhine Açılan Davalarla İlgili Açıklama

255
Paylaş

Göltaş Çimento’nun (GOLTS) konu ile ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği yazılı açıklama aşağıda yer almaktadır:

“08.08.2017 tarihli açıklamamıza ilişkin olarak; Şirketimizin %67,69 bağlı ortaklığı olan Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.  (“Şirket”) aleyhine, sermayesine % 25,45 iştiraki bulunan Aksu Enerji ve Tic. A.Ş. (“Aksu”) tarafından, daha önce açılan özel denetçi atanması talepli davaya ek olarak ;Şirketin 23.05.2017 tarihli genel kurulunda alınan bazı kararlarının iptali ve ihtiyati tedbir yolu ile uygulamalarının durdurulmasını talepli ve  28.08.2017 tarihinde toplantıya çağrılan genel kurulun toplanabilmesinin ihtiyati tedbir kararı verilerek engellenmesi talepli olmak üzere 2 dava daha açılmış olup, her iki davada da ilgili Mahkemelerin ara kararları ile  Aksu’nun ihtiyati tedbir talepleri reddedilmiş olup, yargılamalar devam etmektedir.

Herhangi bir hukuki temeli olmayan iddialar ile Şirket aleyhine açılmış olan ve Aksu’nun 29.08.2017 tarihli özel durum açıklamasına istinaden 28.08.2017 tarihli  Şirket genel kurulunda alınan sermaye artışı kararının iptali için de açılması muhtemel bu davalara ilişkin olarak, Şirket tarafından gerekli tüm savunmaların yapılacağını, bunun yanı sıra gerekli görüldüğü takdirde, Şirket ve Şirket yönetimini ızrar amaçlı bu asılsız iddialar nedeniyle Şirket’in ve Grup şirketlerinin uğrayabileceği her türlü zararın tazmini için Aksu ve yöneticileri aleyhine yasal yollara başvurulabileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.