Ana Sayfa ŞİRKET HABERLERİ Göltaş Enerji Bedelli Sermaye Artırımı Rüçhan Hakkı Kullanımı Açıklaması

Göltaş Enerji Bedelli Sermaye Artırımı Rüçhan Hakkı Kullanımı Açıklaması

260
Paylaş

Göltaş Çimento’nun (GOLTS) konu ile ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği yazılı açıklama aşağıda yer almaktadır:

Yönetim Kurulumuzun 12.10.2017 tarih 2017/32 sayılı kararı ile Şirketimizin %67,69 oranında ortağı olduğu Göltaş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (“Göltaş Enerji”)  28.08.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar ve Göltaş Enerji Yönetim Kurulu’nun 05.09.2017 tarih ve 2017/13 sayılı nakit artırıma ilişkin yeni pay alma haklarının kullanım esaslarını belirleyen Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Göltaş Enerji’nin ödenmiş sermayesinin 32.000.000 TL’sından 30.079.450,26 TL’sı iç kaynaklardan, 32.321.049,74 TL’sı ise nakden karşılanmak suretiyle 94.400.500-TL’sına  çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımının bedelli kısmına, yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde iştirak edilmek suretiyle katılarak, yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına ve bu kapsamda belirlenecek toplam sermaye koyma borcumuzun ¼’ü olan toplam 5.652.478,36 TL’sının sermaye artırımının tescilinden önce, Göltaş Enerji finansal tablolarında yer alan ve YMM raporu ile tespit edilen Göltaş Enerji’den muaccel olan alacağımızla takas edilmek suretiyle ödenmesine ve bu hususun Şirket’e bildirilmesine  oy birliği ile karar verilmiştir.