Ana Sayfa EKONOMİ SÖZLÜĞÜ BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Nedir?

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Nedir?

794
Paylaş

Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetleri, son yıllarda sermaye piyasalarıyla ilişkili tüm kurum ve kuruluşların gündeminde önemli yer tutmaya başlamıştır. Kurumsal yönetim kapsamına sosyal sorumluluk ve çevresel konuların da eklenmesiyle, pek çok kuruluş kurumsal sosyal sorumluluk raporları yayınlamaya başlamışlardır. Borsaların sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında daha fazla rol aldığı ve giderek daha fazla borsanın sosyal hayata ve çevreye duyarlı projeler geliştirdiği görülmektedir. Öte yandan, Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) nezdinde oluşturulan çalışma grubu aracılığıyla borsaların sürdürülebilir bir toplum yaratmadaki rolünü belirlemeye dönük çalışmalar devam etmektedir. Borsa İstanbul’ da UN Global Compact ve UN Principles of Responsible Investment (UNPRI) girişimlerine üye olmuş ve sürdürülebilirlik konusunda yürütülen çalışmaları daha yakından takip etme imkanına kavuşmuştur.

WFE üyesi borsaların sürdürülebilirlikle ilgili stratejilerinin üç genel kategoride toplandığı görülmektedir:

1) Kote şirketlerde çevre, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim konusunda farkındalık yaratmak,

2) Sürdürülebilirlik endeksleri oluşturmak, yatırımcılar için bilgilendirme hizmetleri ve ürünleri geliştirmek,

3) Sürdürülebilir yatırım nişlerine ilişkin özel pazarlar/piyasalar oluşturmak.

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, 4 Kasım 2014 tarihi itibarıyla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi hesaplanmaya başlanmıştır.

Kaynak: Borsa İstanbul