Ana Sayfa ŞİRKET HABERLERİ Gübre Fabrikaları’nın Kocaeli’de Projesine ÇED Olumlu Kararı Verildi

Gübre Fabrikaları’nın Kocaeli’de Projesine ÇED Olumlu Kararı Verildi

204
Paylaş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin verdiği bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

Kocaeli İli Körfez, İlcesi Atalar Mahallesi Hayat Sokak No:24 Mevkiindeki Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. Tarafından Yapılması Planlanan Kompoze Gübre Üretim Tesisi Kapasite Artışı Projesi ile İlgili Olarak Bakanlığımıza Sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu Tarafından İncelenmiş ve Değerlendirilmiştir. Proje ile İlgili Olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi Gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı Verilmiş Olup; Kocaeli Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Tarafından Kararın Halka Duyurulması Gerekmektedir. Ayrıca, Söz Konusu Projeye Ait Nihai ÇED Raporu ve Eklerinde Belirtilen Hususlar ile 2872 Sayılı Çevre Kanununa İstinaden Yürürlüğe Giren Yönetmeliklerin İlgili Hükümlerine Uyulması, Mer’i Mevzuat Uyarınca İlgili Kurum/Kuruluşlardan Gerekli İzinlerin Alınması ve ÇED Yönetmeliği Gereğince Yatırımın Başlangıç, İnşaat Dönemine İlişkin İzleme Raporlarının Bakanlığımıza, Projede Yapılacak Yönetmeliğe Tabi Değişikliklerin de Kocaeli Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) İletilmesi Gerekmektedir.