Ana Sayfa HABERLER 2017’de Perakende Güveni, 2009’un da Altında Kaldı

2017’de Perakende Güveni, 2009’un da Altında Kaldı

139
Paylaş

Perakende güveni Aralık ayında hem geçen yıla hem de geçen aya göre artmasına rağmen
2017 yılını negatif seviyede tamamladı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu, önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, satış ve istihdam beklentileri Kasım 2017’ye göre arttı. TEPE’nin 2017 yılı ortalaması -17,1 puan olurken, bu seviye küresel krizin etkilerinin izlendiği 2009 yılı ortalamasının da (-13 puan) altında kaldı. 2017 yılı ilk çeyreği, perakende endeksinin yıl içinde en düşük seviyeyi gördüğü dönem olarak belirlendi. TEPE, çeyreklik dönemler bazında 2017’nin ilk çeyreğinde 2009’un ikinci çeyreğinden bu yana en düşük değeri aldı.

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri 2017 yılında, 2016 yılına göre daha kötü
performans sergiledi. Beklentilerin 2016 yılı ortalaması 1,5 puan olurken, 2017 yılı ortalaması -11,1 puan oldu. Çeyreklik frekansta incelendiğinde ise, 2017 son çeyreğinin 2016 yılı son çeyreğine göre daha iyi değer aldığı görüldü.

Perakende sektörü için 2017 yılı, 2016 yılına göre iş hacminin daha az olduğu bir yıl oldu.
Geçen yıla göre işlerin durumuna dair alt endeks değerinin 2016 yılı ortalaması -32,2 puan
olurken, 2017 yılı ortalaması -40,4 puan oldu. Endeks çeyreklik frekansta ele alındığında da,ilgili soruya verilen yanıtların denge değerinin 2017 yılının ilk üç çeyreğinin 2016 yılının
altında olduğu görüldü.

Perakende Güveni Yılın Son Ayında da Negatifte Kaldı

Mevsimsellikten arındırılmış TEPE değerleri aylar itibari ile incelendiğinde, endeks
değerlerinin 2017 yılı Ekim ve Aralık ayları dışında 2016 yılının aynı dönemlerine göre daha düşük olduğu görüldü. TEPE’nin 2016 yılı ortalaması -10,3 puan iken, 2017 yılı ortalaması -17,1 puan oldu. Perakende sektörü güveni 2017 yılında 2016 yılına göre ortalamada daha kötü bir performans sergiledi.

Aralık ayında -13,4 puan değerini alan TEPE, bir önceki aya göre 3,6 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 puan arttı. TEPE değerininn geçen aya ve geçen yıla göre artmasında, hem geçtiğimiz üç ayda işlerin gelişimi hem de önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki iyileşme etkili oldu. Böylelikle TEPE 2017 yılını üst üste 12 ay negatif değer alarak tamamladı.

2017 yılında perakendecinin satış beklentisi 2016 yılına göre azaldı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin mevsimsellikten arındırılmış değerlerin 2017 ve 2016 yılları itibari ile bakıldığında, beklentinin 2017 yılı Ekim ve Aralık aylarında 2016’nın aynı dönemlerine göre daha yüksek değerler aldığı görüldü. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin 2016 yılı ortalaması 1,5 puan iken 2017 yılı ortalaması -11,1 puan değerini aldı. Böylelikle perakende sektörü için 2017 yılı, 2016 yılına göre beklentilerin daha düşük olduğu bir yıl oldu. Çeyreklik dönemlerde incelendiğinde, dördüncü çeyrek dönemde 2017 değerleri 2016 yılı değerlerinin üzerinde yer aldı.

Aralık 2017’de 0,7 puan değerini alan önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, biir önceki aya göre 7,3 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 14,2 puan arttı. Aralık 2017’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 25,9’u önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 42’si işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise,yüzde 32,1 olarak belirlendi.

2017 yılında perakendecilerin iş hacimleri 2016 yılına göre azaldı

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumuna 2017 ve 2016 yılları itibari ile bakıldığında,2017 yılı değerleri Ekim ve Aralık aylarında 2016’dan yüksek değer aldığı görüldü. 2016 yılı ortalaması -32,2 puan iken, 2017 yılı ortalaması -40,4 puan oldu ve 2017 yılının iş hacmi 2016 yılından daha kötü performans gösterdi. Çeyreklik dönemler bazında geçen yıla göre işlerin durumu incelendiğinde, son çeyrekte 2017 yılı değerleri 2016 yılı değerlerinin üzerinde yer aldı.

Aralık 2017’de ise endeks -44,7 puan değerini alarak, Kasım 2017’ye göre 0,9 puan, Aralık 2016’ya göre ise 4,9 puan arttı. TEPE anketi katıılımcılarının yüzde 15,7’si geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 60,5 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise, yüzde 23,8 oldu.

Perakende güveni en fazla “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektöründe arttı

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında Aralık 2017’de, geçen yılın aynı
dönemine göre “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı”, “birden fazla türde ürün satan bakkal,
market ve büyük mağazalar”, “motorlu taşıtlar”, “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi
kullanım ürünleri” ve “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörlerinde artış
gözlendi. “Tekstil, hazır giyim ve ayakkabı”, “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar”, “motorlu taşıtlar”, “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım
ürünleri” sektörleri ortalamanın üzerinde değer aldı.

“Diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, zücccaciye, kırtasiye, vb.)” ve “yiyecek,içecek ve tütün ürünleri” sektörlerindeki perakende güveninde ise düşüş gözlendi. “Yiyecek,içecek ve tütün ürünleri” sektörü perakende güveninde en fazla düşüşü sergileyen sektör oldu.

Perakendede stok düzeyi artmasına rağmen gelecek beklentileri iyimser

TEPE anketine soru bazında bakıldığında Aralık 2017’de, hem Aralık 2016’ya göre hem de
Kasım 2017’ye göre “geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu”, “önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, satış ve istihdam beklentisi”, “işlerin geçen yıla göre durumu” ve “gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi” göstergeleri arttı. “Önümüzdeki 3 ayda satış fiyatı beklentisi” göstergesi ise hem geçen yıla hem de geçen aya göre azaldı.

Konya’da perakende güveni geçen yıla göre arttı

TEPAV ve Konya Ticaret Odası (KTO) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya Perakende Güven
Endeksi (KOPE) kapsamında, Şubat 2012’den bu yana Konya’da faaliyet gösteren 300
perakendeci ile her ay yüz yüze anketler yapılıyor.

Aralık ayında TEPEE, -13,4 puan değerini alırken KOPE 4,8 puan değerini aldı. KOPE, geçen yılın aynı dönemine göre 11,1 puan, TEPE 3,5 puan arttı. KOPE değeri bir önceki aya göre ise 1,3 puan azaldı. Konya perakendesi, aralık ayında Türkiye genelinden daha iyi performans sergiledi.