Ana Sayfa HABERLER UTİKAD, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Görüştü

UTİKAD, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Görüştü

170
Paylaş

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener ve Genel Müdür Cavit Uğur,kapsamlı ziyarette hazırlıkları süren Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği ile ilgili olarak sektörün beklentilerini de Başbakan Yardımcısı Akdağ’a sundu.

Ziyarette aynı zamanda Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın sorumluluğunda bulunan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında Türkiye’nin Dünya Bankası 2018 İş Yapılabilirlik Raporu’ndaki yerinin yükseltilmesi konusunda lojistik sektörü ile ilgili atılması gereken adımlar da görüşüldü.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener ve UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur, 5 Ocak 2018 Cuma günü Başbakan Yardımcısı Sayın Recep Akdağ’ı makamında ziyaret etti.

3 saat süren görüşmede ithalat taşıma süreci, ordino belgesinin işlevi ve önemi ile yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik öneriler detaylı olarak görüşüldü.

Dünya Bankası’nın 2018 İş Yapılabilirlik Raporu’nda taşımacılık ve lojistik iş süreleriyle maliyetlerinin OECD ülkeleri ortalamalarından yüksek çıkması üzerine Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarından sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Recep Akdağ Türkiye ülke puanının bu rapor sıralamasında daha yukarı seviyelere çıkması için ithalat ve ihracatta gümrüklerde geçen sürelerle dış ticaret firmalarının karşılaştığı maliyetleri iyileştirme çalışmalarına geçtiğimiz aylarda başlamıştı.

Serbest Rekabet Ortamı Oluşursa Tavan Fiyat Uygulaması Kalkabilir

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener bahse konu Dünya Bankası raporunun sonuçlarının, ilgili anket senaryolarına hakim olmayan ve piyasa gerçeklerini bilmeyen birkaç firmanın yanıtlaması nedeniyle yanlış çıktığını belirterek, rapordaki ücretlerin gerçeklerle bağdaşmadığını Sayın Başbakan Yardımcısına aktardı. Eldener, “Özellikle eksik ve art niyetli bilgilerle yanlış yönlendirilen bazı oda ve birliklerle sivil toplum kuruluşları,konuyu sadece taşımacılıkta alınan ordino bedeline indirgemişti. Gümrük kanununda yer almadığı için hukuksuz olduğu iddia edilen ordino belgesinin işlevini, hukuki dayanaklarını ve uluslararası önemini sayın Başbakan Yardımcımıza detaylı olarak aktardık. İthalat sürecini adım adım izah ettik, süreçte tıkanan noktaları, maliyeti arttıran ve özellikle kamudan kaynaklanan unsurları ifade ettik” dedi. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın ordino belgesinin ne olduğunu, işlevini ve gerekliliğini gayet iyi anladığının altını çizen Eldener, “Sayın Akdağ maliyetlerin indirilmesi çalışmalarına bir yerden başlamak gerektiğini,bu nedenle ordino belgesi için bir tavan ücreti getirildiğini belirtti. Ancak serbest rekabet ortamının tam olarak oluştuğuna inanılırsa ordino tavan ücretinin kaldırılabileceğini de söyledi” diye konuştu.

Yatırım Ortamını İyileştirecek Önlemler Gerekiyor

UTİKAD olarak ticaret kanunlarına tabi olan ve Türkiye’nin en önemli hizmet ihracatçısı sektörlerinden birisini oluşturan taşımacılık ve lojistik mesleğğinin hizmet kalemlerine, serbest rekabeti önleyecek şekilde taban veya tavan ücret sınırlaması getirilmesine karşı olduklarını Sayın Başbakan Yardımcısı Akdağ’a da aktardıklarını ifade eden Eldener, “Yatırım ortamı bazı münferit olaylarda karşılaşılan yüksek ordino ücretinin veya diğer hizmet kalemlerinin tavan ücretlerle baskılanmasıyla değil, gerçekten yatırım ortamını iyileştirecek önlemlerle,kamudan kaynaklanan maliyetlerin azaltılmasıyla, yüksek kira bedelleriyle özel sektöre kiralanan havalimanı, deniz limanı veya gümrüklü sahaların makul ve ekonomik düzeylerde kullanıma sunulmasıyla sağlanabilecektir” dedi.

Eldener: “TİO Yönetmeliği İle Yeni Bir Mali Yük Getirilmemeli”

Eldener, özellikle geçen haftalarda taslağı yayınlanan Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği ile zaten ciddi bir rekabet ortamında faaliyetlerini sürdüren taşıma işleri organizatörlerine yönelik olarak yeniden yüksek bir belge ücreti çıkartılmasının planlandığını aktardıklarını belirterek, devletten zaten kannunlar gereği ticari faaliyetlerini yasal bir çerçevede ve kayıt altında yürüten, mevcut piyasa rekabetinden dolayı karlılık oranları çok düşmüş olan taşıma işleri organizatörlerine yeni bir mali yük getirilmemesini istediklerini belirtti. Sektörün eğitim ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi yönündeki her çalışmaya katkıda bulunduklarını ve bunun Derneğin en önemli amaçlarından birisi olduğunu belirten Eldener “Yönetmelik, devlete yeni bir gelir kapısı yaratmayı amaçlayan ama sektörü yok edecek veya kayıt dışına itecek şekilde dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan yüksek belge ücreti getirmemeli. Ama sektörün iş yapma kalitesini artıracak her adıma biz de destek olacağız” dedi.