Ana Sayfa GÜNDEM Hazine, 199,5 Milyar TL Kefalet Limiti Tahsis Etti

Hazine, 199,5 Milyar TL Kefalet Limiti Tahsis Etti

159
Paylaş

Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında Kredi Garanti Fonu (KGF) A.Ş. tarafından
Müsteşarlığımıza intikal ettirilen aylık veriler çerçevesinde hazırlanan 30.11.2017 tarihli
gelişmeler aşağıda özetlenmektedir.

Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında 2017 yılı Kasım ay sonu itibariyle kredi veren
bankalara 199.467.300.000 TL tutarında kefalet limiti ve söz konusu tutarın %99,24’üne
tekabül eden 197.941.601.204 TL tutarında kefalet portföy limiti tahsis edilmiştir.

Aşağıdaki tabloda görülebileceği üzere, 2009-2016 döneminde kullandırılan kefalet tutarı,
7.092.563.952 TL iken 2017 yılı Kasım ay sonu itibariyle ise 191.926.877.208 TL olarak
gerçekleşmiştir. Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında, aynı dönem itibariyle kullanılan kredi tutarı ise 215.085.458.327 TL’dir.

Toplam kefalet tutarının %92,38’i PGS, %7,57’si PGS dışı, kalan %0,05’i ise Eximbank’a
kullandırılan kefaletlerden oluşmaktadır.

Kredilerin risk gruplarına göre sınıflandırılmasına ilişkin olarak, 215.085.458.327 TL
tutarındaki kredinin %81,66’sı “1. Grup – Standart Nitelikli” kredilerden oluşmaktadır. Söz
konusu kredi tutarının %16,57’si ise kredi grup bilgisi olmayan kredileri temsil etmekte olup söz konusu kredilere ilişkin grup bilgileri, KGF A.Ş. tarafından sisteme kaydedildikçe krediler krediler I. ve II. gruba dağıtılacaktır.

Sektörel veriler dikkate alındığında, kümülatif kefalet tutarı olan 191.926.877.208 TL’nin
%37,31’i ticaret, %31,36’sı imalat sanayi, %12,76’sı ise inşaat sektörüne kullandırılmıştır.

Kredilerin TL ve yabancı para cinsinden dağılımına gelince, sağlanan kredilerin %84,82’si TL cinsinden kredilere %15,18’i ise yabancı para (Avro ve Dolar) cinsinden kredilere
sağlanmıştır.