Ana Sayfa ŞİRKET HABERLERİ Coca Cola 2017 Yılı Satış Rakamlarını Açıkladı

Coca Cola 2017 Yılı Satış Rakamlarını Açıkladı

211
Paylaş

Payları Borsa İstanbul’da işlem gören Coca Cola İçecek AŞ (CCOLA) 2017 yılı karşılaştırmalı satış rakamlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Şirketten yapılan yazılı açıklama şöyle:

2017 Satış Hacmi

Şirketimizin 2017 yılına ait satış hacmi rakamları geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı şekilde aşağıda sunulmuştur.

Konsolide Satış Hacmi

2017 yılında konsolide satış hacmi beklentilerimize paralel olarak %4,1 artış kaydetti. Gazlı içecekler (%3,3 artış), gazsız içecekler (%8,5 artış) ve çay kategorilerindeki (%20,9 artış) güçlü performans hacim artışına katkı sağlarken, su kategorisinin satış hacmi %3,2 geriledi. Türkiye operasyonlarının toplam satış hacmi içindeki payı 2016 yılında %51 iken, 2017 yılında %50 olarak gerçekleşti.

2017’nin dördüncü çeyreğinde konsolide satış hacmi %1,4 artış kaydetti. Söz konusu dönemde gazlı içecek ve gazsız içecek kategorileri sırasıyla %3,0 ve %16,8 büyüme sergilerken, su ve çay kategorileri sırasıyla %4,0 ve %7,7 daralma gösterdi.

Türkiye Operasyonu

2017 yılında Türkiye operasyonlarının satış hacmi son 5 yılın en yüksek büyüme oranını sergileyerek %3,3 artış gösterdi. Gazlı içecekler %1,7, gazsız içecekler %4,1, çay kategorisi ise %20,7 artışla büyümeye katkı sağlarken, su kategorisinin satış hacmi, kategori karlılığını artırmaya yönelik stratejimize paralel olarak %6,8 geriledi. Gazlı içecek kategorisi, gelir artışı ve kaliteli hacim büyümesine yönelik inisiyatiflerimizle 5 yılın ardından pozitif büyüme kaydetti. Küçük paketlerin gazlı içecek portföyündeki payı artış eğilimini korurken, 2016 yılındaki %20 seviyesinden 2017 yılında %22 seviyesine yükseldi. Satılan paket sayısındaki artış ise %9 ile hacim artışının üzerinde gerçekleşti.

2017’nin dördüncü çeyreğinde ise, Türkiye operasyonlarının satış hacmindeki artış %1,9 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde gazlı içecek kategorisi, küçük paketlerin satış hacmindeki %23,5 artışın etkisiyle %5,7 büyüme kaydetti. Küçük paketlerin toplam gazlı içecek kategorisindeki payı önceki yılın aynı dönemine göre 3,7 puan artarak %25,7’ye ulaştı. Gazsız içecek kategorisi, meyve suyu ve buzlu çaydaki çift haneli büyümeyle birlikte %13,2 hacim artışı gösterdi. Diğer yandan, su kategorisinin satış hacmi, karlılık odağımız doğrultusunda %0,7 geriledi. Çay kategorisi ise önceki yılın aynı dönemindeki yüksek bazın etkisiyle %7,9 daraldı.

Uluslararası Operasyonlar

2017 yılında uluslararası operasyonların satış hacmi Kazakistan, Pakistan, Azerbaycan ve Irak pazarlarındaki büyümeyle %4,9 artış gösterdi.

Pakistan satış hacmi %3,5 artış kaydetti. Karlı hacim büyümesine yönelik stratejilerimiz ve 3 yılın ardından 2017 başında yapılan fiyat artışları toplam hacim büyümesini yavaşlattı. Diğer yandan, Coca-Cola markası, saha uygulamalarındaki iyileşme ve Coke Studio gibi başarılı tüketici aktiviteleriyle gazlı içecek kategorisinin üzerinde performans sergiledi.

Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi %5,5 artış gösterdi. Irak, büyük ölçüde gazlı içecek kategorisindeki büyümeye bağlı olarak %5,5 hacim artışı sergilerken, Ürdün’deki hacim artışı %5,0 olarak gerçekleşti.

Orta Asya operasyonları, Kazakistan ve Azerbaycan’daki güçlü performansa bağlı olarak %7,0 büyüme kaydetti. Finansal kriz sonrasında güçlü bir ivme yakalayan Kazakistan, %17,5 hacim artışıyla birlikte şimdiye kadarki en yüksek hacim rakamına ulaştı. Ülkedeki güçlü saha uygulamaları, başarılı tüketici aktiviteleri ve makroekonomik ortamı destekleyen yüksek petrol fiyatlarına bağlı olarak tüm kategoriler çift haneli hacim artışı sergiledi. Bölgedeki en büyük ikinci pazarımız Azerbaycan ise, gazlı içecek kategorisindeki güçlü büyümeyle %27,2 hacim artışı kaydetti.

Türkmenistan’ın satış hacmi ise, makroekonomik ortamdaki yavaşlama ve konvertasyon sorununa bağlı olarak operasyonlarımızda meydana gelen kesintilerin etkisiyle %45,8 geriledi.

2017’nin son çeyreğinde, uluslararası operasyonların satış hacmi %0,8 artış gösterdi.

Pakistan satış hacmi, önceki yılın aynı dönemindeki %13,1’lik büyümenin ardından, 2017’nin son çeyreğinde fiyat artışlarının etkisi, olumsuz hava koşulları ve tüketici güvenini etkileyen

makro belirsizliklere bağlı olarak %3,7 daralma gösterdi.

Orta Doğu operasyonlarının satış hacmi %3,7 arttı. Irak, gazlı içecek kategorisindeki büyümeyle %4,9 hacim artışı kaydederken, Ürdün satış hacmi, zayıf makroekonomik ortam ve yavaşlayan tüketim harcamalarına bağlı olarak %2,6 geriledi.

Orta Asya operasyonları %5,3 hacim artışı kaydederken, Türkmenistan hariç tüm pazarlar çift haneli hacim artışı gösterdi. Yılın son çeyreğinde Kazakistan, önceki yılın aynı dönemindeki %14,3 hacim artışının üzerine %13,4 büyüme gösterdi. Azerbaycan satış hacmi ise %34,7 artış kaydetti.