Ana Sayfa GÜNDEM SPK, Özel Durumlar Tebliği’nde Değişiklik Yaptı

SPK, Özel Durumlar Tebliği’nde Değişiklik Yaptı

199
Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre; 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan, payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki, payının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95’ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde bu kişiler tarafından yapılması gereken açıklama MKK tarafından yapılır. MKK’nın bu kapsamda açıklama yapması bu madde kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.