Ana Sayfa GÜNDEM SPK, Garanti Yatırıma İdari Para Cezası verdi

SPK, Garanti Yatırıma İdari Para Cezası verdi

298
Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde konuya ilişkin yer alan açıklama aşağıda bulunmaktadır.

” Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.”

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Çerçeve sözleşme imzalanmaksızın yatırım danışmanlığı hizmeti sunulması.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Mülga Seri:V, No:46 sayılı “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in (Mülga Seri:V, No:46 sayılı Tebliğ) 13’üncü maddesi ve/veya III39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 26’ncı maddesi

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 156.294

****
İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Yatırımcıların gereksiz alım satıma yönlendirilmesi.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Mülga Seri:V, No:46 sayılı Tebliğ’in 58’inci maddesinin (l) bendi.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 22.407

****
İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Yatırımcılardan geniş yetkiler alarak adlarına işlem yapılması.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Mülga Seri:V, No:46 sayılı Tebliği’n 58’inci maddesinin (k) bendi

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 47.079

****
İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Cari hesabın kredili hesap
niteliğinde kullanılması ve temerrüdün tasfiyesine ilişkin tedbirin alınmaması.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Seri:V, No:65 sayılı “Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ”in (Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ) 10 ve 16’ncı maddeleri..

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 26.049

****
İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Özkaynak oranlarının usulüne
uygun hesaplanmaması.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ’in 17’nci maddesi.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 47.079

****
İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Özkaynak oranlarının takip edilmesi ve tamamlanmasına ilişkin düzenlemeye uyulmaması

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ’in 18’inci maddesi.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 48.456

****
İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Bazı müşterilerin temerrüdünün Borsa İstanbul A.Ş.’ye bildirilmemesi.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Seri:V,, No:65 sayılı Tebliğ’in 35’inci maddesi.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 48.456

****

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Müşteri emirlerinin alınmasına ilişkin düzenlemeye uyulmaması.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Mülga Seri:V, No:6 sayılı “Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ”in 9’uncu maddesi.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 47.079