Ana Sayfa ŞİRKET HABERLERİ Gübre Fabrikaları Negmar Denizcilik ile “Paylaşım Sözleşmesi” İmzalandı.

Gübre Fabrikaları Negmar Denizcilik ile “Paylaşım Sözleşmesi” İmzalandı.

230
Paylaş

Gübre Fabrikaları: Negmar Denizcilik ortakları arasında Negmar ve alt şirketlerindeki varlık ve yükümlülüklerin ortaklık payları doğrultusunda paylaştırılmasına yönelik “paylaşım sözleşmesi” imzalandı.

Gübre Fabrikaları’nın (GUBRF) konu ile ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği yazılı açıklama aşağıda yer almaktadır:

Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. ortakları arasında Negmar ve alt şirketlerindeki varlık ve yükümlülüklerin ortaklık payları doğrultusunda paylaştırılmasına yönelik “paylaşım sözleşmesi” imzalanmıştır. Bu kapsamda;

Şirketimiz Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. sermayesinde sahip olduğu %40 oranında payı Etis Denizcilik Yatırım A.Ş.’ne devredecektir.
Şirketimiz buna mukabil, değerleme işlemleri sonucunda özkaynak değeri 320.000 USD olarak hesaplanan ve sermayesinin tamamına Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.’nin sahip olduğu Nbulkgas Deniz İşletmeciliği Ltd. Şti.’nin %100 hissedarı olacaktır. Ayrıca yine değerleme işlemleri sonucunda özkaynak değerleri toplamı 9.430.000 USD olarak hesaplanan ve Negmar A.Ş.’nin sermayelerinin %50’lik kısmına sahip olduğu IGLC Anka Shipping Investment S.A. ve IGLC Dicle Shipping Investment S.A. şirketlerindeki Negmar payları Nbulkgas Ltd. Şti.’ye devredilecektir. IGLC Anka ve IGLC Dicle S.A. şirketleri güncel durumda LPG taşımacılığı yapmaktadırlar.
Şirketimiz Negmar grubuna ait 16.380.000 USD banka kredisi yükümlülüğünü üstlenmiştir.
Ortaklar arası ve grup içi şirketlerinin grup içi alacak ve borç bakiyelerinin mahsuplaştırılması sonucu şirketimiz Negmar A.Ş.’nin diğer ortaklarından toplam 8.240.000 USD tahsil edecektir.
Yapılan çalışma doğrultusunda, bu işlemler sonrası herhangi bir iştirak satış zararı oluşmayacağı hesaplanmaktadır. Satış işlemi sonrası, finansal tablolarımızda “özkaynaktan pay alma yöntemi ile muhasebeleştirilen finansal varlıklara ilişkin yükümlülük” hesabında ve ilgili diğer hesaplarda takip edilen Negmar iştirakimize ilişkin kayıtlı değer ile alınan varlıkların değer ve maliyetleri hesaplandıktan sonra kalan tutar, 31/03/2018 tarihli finansal tablolarımıza yansıtılacak ve iştirak satış karımız netleşmiş olacaktır.