Ana Sayfa ŞİRKET HABERLERİ OZGYO’ya SPK’dan Yasak Geldi

OZGYO’ya SPK’dan Yasak Geldi

380
Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde konuya ilişkin yer alan açıklama aşağıda bulunmaktadır.

Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO, Şirket) pay piyasasında 21.02.2018 – 02.03.2018 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla, 6362 sayılı SPKn’nun 128.1-(a) ve 101 inci maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ğ) bentleri kapsamında; 14.03.2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile;1

i)Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden OZGYO pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,

ii) OZGYO paylarının açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu edilmemesine,

iii) OZGYO pay piyasasındaki işlemlerde brüt takas uygulanmasına

karar verilmiştir.