Ana Sayfa ŞİRKET HABERLERİ Kafein Yazılım, Smartiks Yazılım Hisselerinin % 51’nin Satın Alınmasına Karar Verdi

Kafein Yazılım, Smartiks Yazılım Hisselerinin % 51’nin Satın Alınmasına Karar Verdi

266
Paylaş

Kafein Yazılım’nın (KFEIN) konu ile ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği yazılı açıklama aşağıda yer almaktadır:

Yönetim Kurulumuz 16.05.2018 tarihli (bugün) yapılan toplantısında,

Şirketimizin Halka Arz İzahnamesinde ve Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Raporunda, halka arzdan elde edilecek net gelirin önemli bölümünün sektörde faaliyet gösteren gelişme potansiyeli yüksek bir ya da birden fazla firmanın satın alınmasında kullanılacağı belirtilmiş olup, bu kapsamda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, 18.500.000 TL ödenmiş sermayeli Smartiks Yazılım A.Ş’nin 925.000 adet B grubu nama yazılı pay ve 8.510.000 adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 9.435.000 adet payının (%51) tamamının Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 16.05.2018 tarihli değerleme raporunda yer alan şirket değeri üzerinden toplam 25.432.715 TL bedelle satın alınmasına karar vermiştir.

Yukarıda detayları verilen “Finansal Duran Varlık” alımı işleminin toplam tutarı olan 25.432.715 TL’nin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 “Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)’nin, “Önemlilik kriteri” başlığını taşıyan 6’ncı maddesinin 2’inci fıkrasında düzenlendiği üzere; işlem tutarının kamuya açıklanan 31.12.2107 tarihli son finansal tablolara göre şirketimizin aktif toplamına (27.345.833 TL) oranının, %50 oranının üstünde kalması nedeniyle, söz konusu “Finansal Duran Varlık” alım işlemi SPK II-23.1 Tebliği kapsamında “önemli nitelikteki işlem” olarak değerlendirilmektedir. Bu itibarla, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında “önemli nitelikteki işlem” olarak nitelenen söz konusu “Finansal Duran Varlık” alımı işleminin ayrıca en kısa sürede tüm pay sahiplerimizin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulumuzda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.