Ana Sayfa GÜNDEM SPK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları

SPK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları

172
Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 17.05.2018 bülteninde konuya ilişkin yer alan açıklama aşağıda bulunmaktadır.

1- “Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir ”

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Yurtdışı piyasalarda yapılan işlemlere ilişkin yatırımcılara tanınan hak ve yükümlülükler hakkında özet ve güncel bilgilerin çerçeve sözleşmede yer almaması

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Mülga Seri: V, No:46 sayılı “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 52 nci maddesi birinci fıkrasının (b) bendi

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Günlük pozisyon limit aşım
raporunun düzenlenmemesi

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Mülga Seri: V, No:51 sayılı “Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde üzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ”in 32 nci maddesi

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 24.672

**********

2- “Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.”

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Kayhan ALGUR

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: TEKTU pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentleri.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 24.672