Ana Sayfa GÜNDEM Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörü Güven Endeksleri Mayıs Ayında Düştü

Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörü Güven Endeksleri Mayıs Ayında Düştü

184
Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ait mevsim etkilerinden
arındırılmış (MEA) Sektörel Güven Endekslerini açıkladı.

” Hizmet sektörü güven endeksi 92 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında 97,1 iken, Mayıs ayında %5,3 oranında azalarak 92 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla %5,1, %6,3 ve %4,5 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,1 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mayıs ayında %3,2 oranında azalarak 97,1 değerine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını, “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla %2, %2,8 ve %4,6 azaldı.
İnşaat sektörü güven endeksi 77,2 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 78,8 iken, Mayıs ayında %2,1 oranında azalarak 77,2 değerine düştü. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyii ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla %3,3 ve %1,1 azaldı.
Sektörel güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir. “