Ana Sayfa GÜNDEM SPK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları

SPK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları

117
Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 05.07.2018 tarihli bülteninde konuya ilişkin yer alan açıklama aşağıda bulunmaktadır.

 “Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda
yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. ”

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket:Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem:İklimya Elektrik Üretim A.Ş. paylarının devir işlemlerinin Kurul Karar Organı tarafından verilen süre zarfında tamamlanmaması.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme:Kurul Karar Organı’nın 10.02.2017 tarih ve 6/207 sayılı kararı.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 27.047

1) Yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir. İdari para cezalarına konu eylemler nedeniyle, varsa zarara uğrayan yatırımcılar yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde,bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilirler.

********************

2-“Verusaturk Girişim A.Ş. (Eski unvanı Egeli & Co Portföy yönetimi A.Ş.) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. ”

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: EGC Ticari Yatırımlar A.Ş.

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem:Bireysel portföy yönetim sözleşmesine ilişkin tespit edilen mevzuata aykırılıklar.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme:- Mülga Seri:V, No:59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği’nin (mülga Seri:V, No:59 sayılı
Tebliğ) 16. maddesinin birinci ve beşinci fıkrası.
– III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in (III-37.1 sayılı Tebliğ) 42. maddesinin birinci fıkrası.
– Mülga Seri:V, No:6 sayılı Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’in 4. maddesinin altıncı fıkrası.
-III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’in 17. maddesinin beşinci fıkrası.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 24.672

****
İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem:Yatırım kararlarının dayanaklarına ilişkin tespit edilen mevzuata aykırılıklar.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: – Mülga Seri:V, No:59 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi.
– III-37.1 sayılı Tebliğ’in 41. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 24.672

***
İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem:Müşteri portföyünün belirlenen risk profiline uygun yönetilmemesi.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme:Mülga Seri:V, No:59 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 24.672

****************************

3-“Trabzonspor Sportif Yatırımlar ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. (TSPOR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili
olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. ”

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Halil YÜCEL

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: TSPOR pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (f) bentleri.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 2.884.239,84

***

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Ali YÜCEL

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: TSPOR pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (f) bentleri.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 558.858,46