Ana Sayfa GÜNDEM SPK Tarafından Yapılan Suç Duyuruları

SPK Tarafından Yapılan Suç Duyuruları

139
Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 05.07.2018 tarihli bülteninde konuya ilişkin yer alan açıklama aşağıda bulunmaktadır.

 “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyuruları ve suç ihbarının yapılmasına karar verilmiştir. ”

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs:Ferdi ÇAPAN

Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem: 24.04.2014-05.11.2015 döneminde Kurulumuzdan izin alınmaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması.

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi: 6362 sayılı SPKn’nun 109 uncu maddesi.

****

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs:Mustafa ZULLU

Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem: 06.03.2014-29.01.2015 döneminde Kurulumuzdan izin alınmaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması.

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi: 6362 sayılı SPKn’nun 109 uncu maddesi.

Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem:Sermaye piyasası faaliyetlerinde kullanmak üzere toplanan paranın bahis siteleri ve şahsi işlemlerde kullanılması.

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi: Türk Ceza Kanunu’nun 157’nci maddesi

****
Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs:Hakan ACER

******************

 “27.09.2017-08.01.2018 döneminde Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında piyasa dolandırıcılığı
niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
(SPKn)’nun 107/1 maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn’nun 115 inci maddesi uyarınca
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir ”

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs MKK Sicil No

Seda TURAN 13940023
Sabahattin TURAN 34036392
Mustafa SUNGUR 14224345
Halit MADAKBAŞ 13942824
Emrah TÜRKÖZ 24557241
Gürkan GENÇLER 12417703

Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem: BEYAZ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler.

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesi.