Ana Sayfa GÜNDEM SPK Tarafından Getirilen İşlem Yasakları

SPK Tarafından Getirilen İşlem Yasakları

106
Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 05.07.2018 tarihli bülteninde konuya ilişkin yer alan açıklama aşağıda bulunmaktadır.

1- “27.09.2017-08.01.2018 döneminde Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) pay piyasasında piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemleri nedeniyle, aşağıdaki tabloda kimlik bilgilerine yer verilen kişiler hakkında Kurulumuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (Tedbirler Tebliği)’nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl geçici işlem yasağı uygulanmasına, söz konusu kişilerden, Seda TURAN,Sabahattin TURAN, Mustafa SUNGUR, Halit MADAKBAŞ, Emrah TÜRKÖZ ve Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. hakkında Kurulumuzun 08.01.2018 tarihli kararı uyarınca 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilmesi sebebiyle,Tedbirler Tebliği’nin 6/3 maddesi uyarınca, işlem yasaklı olarak kalınan sürenin 2 yıllık süreden indirilmesine karar verilmiştir. ”

İşlem Yasağı Getirilen Şahıs/Şirket-MKK Sicil No :

Seda TURAN 13940023
Sabahattin TURAN 34036392
Mustafa SUNGUR 14224345
Halit MADAKBAŞ 13942824
Emrah TÜRKÖZ 24557241
Gürkan GENÇLER 12417703
Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. 23919815

İşlem Yasağına Konu Payların Kodu: BEYAZ

İlgili Tebliğ Maddesi: 5/2-6/2

İşlem Yasağı Süresi: 2 yıl

*****************

2- “İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) pay piyasasında 27.03.2018-29.06.2018 döneminde meydana gelen olağan
dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının
korunmasını teminen, SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde
Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen yatırımcılar hakkında
06.07.2018 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir. ”

İşlem Yasağı Getirilen Şahıs/Şirket-MKK Sicil No :

Serkan KORKMAZ 13315021
Sertaç Ziya DURMUŞ 14085078

İşlem Yasağına Konu Payların Kodu:IZFAS

İlgili Tebliğ Maddesi: 5/1, 6/1

İşlem Yasağı Süresi: 6 Ay