Ana Sayfa GÜNDEM JCR: Yeni Sistemin Ekonomiye Yönelik Mesajları Olumlu

JCR: Yeni Sistemin Ekonomiye Yönelik Mesajları Olumlu

219
Paylaş

JCR Eurasia Rating Başkanı Ökmen:Yeni sistemin başlangıcında ekonomiye yönelik ilk mesajları olumlu bulmaktayız

JCR Eurasia Rating Başkanı Orhan ÖKMEN’in Açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir:

Yeni sistemin başlangıcında ekonomiye yönelik ilk mesajları olumlu bulmaktayız: Maliye ve para politikaları ile bütçe disiplini açılarından, özel sektör yaklaşımıyla çok daha hızlı hareket eden, aktif bir yönetim dönemine girileceği, enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmeye çalışılacağı, piyasa ekonomisi açısından tüm küresel finansal sistemle çok daha entegre ve güçlü ilişkiler kurulacağı, uluslararası finansal aktörler ve kamu/özel sektörlerle yoğun bir istişare sürecine girilip, kısa, hızlı, net bir iletişim içinde olunacağı yönündeki ekonomiye yönelik ilk mesajları olumlu bulmaktayız.

Türkiye’de yeni sistemin yaratacağı gelişmeler ve ekonomiye yansımaları yakından izlenecektir: İstikrarlı ve sağlıklı bir büyümeye devam edileceği ve Türkiye’nin ihtiyacı olan yapısal değişimler için önemli, güçlü ve hızlı adımlar atılacağı yönündeki mesajlar pozitif beklentilerimizi artırmakla birlikte, bankaların fonlama kapasitelerinin yeterliliği, büyümeye tahsis edilecek kaynakların kaliyesi ve sürdürülebilirliği, yükselen faizlerin yavaşlattığı ekonomik büyüme zafiyetine karşı ekonomiyi destekleyici alınacak önlemlerin içeriği, kamu borçlarının yükselip yükselmeyeceği, cari açığın seyri ve en önemlisi Türkiye’deki siyasi gelişmeler, olağanüstü hal, maliye ve para politikalarının genel duruşları daha yakından izlenecektir.

Şu ana kadar ortaya çıkan gelişmeler, mevcut gidişata yönelik kapsamlı ve net bir değerlendirme yapmak için şimdilik yetersizdir: Karar mekanizmalarının merkezileşeceği, güç dengelerinin giderek tek elde toplanacağı çok net olarak görülmekle birlikte, şu ana kadar ortaya çıkan gelişmeler, mevcut gidişata yönelik kapsamlı bir çıkarsama yapmak için yetersizdir.

Kurumları ve görevlilerini siyasi etkilere maruz bırakacak bir sisteme doğru evrilmesi halinde kamu kesiminin etkinliği yüksek olasılıkla azaltacaktır: Bağımsız kurumların güncel küresel politikalarla uyumlu bir şekilde aynı istikamettee çalışacaklarına ilişkin yeni kabine görevlilerinin açıklamları da piyasalar tarafından olumlu karşılanmakla birlikte, gelişmelerin, kurumları ve kamu görevlilerini siyasi etkilere maruz bırakacak bir sisteme doğru evrilmesi halinde kamu kesiminin etkinliği yüksek olasılıkla azaltacaktır.