Ana Sayfa GÜNDEM SPK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları-1

SPK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları-1

146
Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 19.07.2018 tarihli bülteninde konuya ilişkin yer alan açıklama aşağıda bulunmaktadır.

“Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm AŞ (Şirket) ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir ”

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Flap Kongre Toplantı Hizmetleri  Otomotiv ve Turizm AŞ

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem:Şirket’in ilişkili tarafı olan Beyaz Filo’dan alacaklarının 31.12.2015, 31.03.2016, 30.06.2016, 31.03.2017 ve 30.06.2017 tarihli finansal tablolarında, mevzuata uygun olarak sunulmaması

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: 27/01/2011 tarih ve 27828 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 209 sıra no’lu Tebliğ ile belirlenen “Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve”nin “Gerçeğe Uygun Şekilde Sunum” başlıklı NÖ12 no.lu paragrafı, “Finansal Tabloların Sunuluşu” başlıklı 1 no.lu TMS’nin 15’inci paragrafı.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 81.141

*************
İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Gürkan GENÇLER

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem:Şirket’in ilişkili tarafı olan Beyaz Filo’dan alacaklarının 31.12.2015, 31.03.2016, 30.06.2016, 31.03.2017 ve 30.06.2017 tarihli finansal tablolarında, mevzuata uygun olarak sunulmaması

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: 27/01/2011 tarih ve 27828 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 209 sıra no’lu Tebliğ ile belirlenen “Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve”nin “Gerçeğe Uygun Şekilde Sunum” başlıklı NÖ12 no.lu paragrafı, “Finansal Tabloların Sunuluşu” başlıklı 1 no.lu TMS’nin 15’inci paragrafı.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 81.141

******************************

“Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. ”

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (1)

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Şirket’in kısa vadeli finansal borç oranının 31.12.2016 tarihi itibariyle yasal sınırı aşması ve 31.12.2017 tarihi itibariyle de söz konusu aşımın devam etmesi.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 29. maddesi

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 52.098

****

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (1)

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Şirket’in 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı finansman sözleşmeleri hakkında sözleşmelerin yapıldığı dönemlerde özel durum açıklaması yapılmaması.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6. maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi ve Özel Durumlar Rehberi’nin 5.8. İhraççının Finansal Yapısına İlişkin Değişiklikler başlıklı bölümünün 8. maddesi.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 50.721

1) Yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir. İdari para cezalarına konu eylemler nedeniyle, varsa zarara uğrayan yatırımcılar yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde,bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilirler.