Ana Sayfa ŞİRKET HABERLERİ Önemli Şirket Haberleri ve Değerlendirilmesi 09.08.2018

Önemli Şirket Haberleri ve Değerlendirilmesi 09.08.2018

161
Paylaş

09.08.2018 Perşembe sabahı itibariyle açıklanmış önemli şirket haberlerinin Ziraat yatırım araştırma bölümü değerlendirmesi ile aşağıda bulabilirsiniz.

Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK, Pozitif): Banka’nın 2Ç2018’deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %1 oranında artarak 98,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Beklenti Banka’nın 76mn TL net kar elde edeceği yönündeydi. Banka’nın net kar payı gelirleri bir önceki çeyreğe göre önemli bir değişim göstermezken 2Ç2018’de 248,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın karşılık giderleri çeyreksel bazda 161,5mn TL gerilerken, diğer faaliyet gelirleri 215,8mn TL düşmüştür. Ticari kar ise 78,3mn TL artarak karı desteklemiştir. Son olarak, ikini çeyrek karı ile birlikte Banka’nın 2018 yılı ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %49 oranında artarak 196,2mn TL’ye yükselmiştir.

Alarko GYO (ALGYO, Pozitif): Şirket 2Ç2018’de 91,4mn TL net dönem karı elde etmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 6,1mn TL net dönem zararı kayddedilmişti. Zarardan yüksek net dönem karına geçilmesinde 64mn TL kambiyo karı elde edilmesi etkili olmuştur. Geçen yılın aynı çeyreğinde 6,6mn TL kambiyo zararı kaydedilmişti. Şirket’in Dolar başta olmak üzere yüksek miktarda döviz fazlası olduğu için kurlardaki yükseliş karı desteklemektedir. Ayrıca, bu çeyrekte 23,2mn TL gerçeğe uygun değer değişikliğinden kaynaklanan artış geliri de karı desteklemiştir. Öte yandan Şirket’in brüt karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7 oranında artarak 4,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, ikinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 115,8mn TL gerçekleşmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 9,8mn TL kar elde etmişti.

Brisa (BRİSA, Pozitif): Şirketin 2018 yılı ikinci çeyrek net dönem karı 2Ç2017’ye göre 10mn TL artarak 11,9mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,6 oranında artan şirketin brüt karı %45,5 oranında artarak 184,1mn TL’ye ulaşmıştıır. Operasyonel giderlerdeki %6,1’lik artış ve 24,4mn TL’lik net diğer faaliyet giderlerine bağlı olarak faaliyet karı %62,2 oranında artarak 67,4mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan finansman giderleri 2Ç2017’deki 41,5mn TL’den 62,6mn TL’ye yükselmiş ve karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Buna ilaveten 2Ç2017’deki 1,9mn TL’lik vergi gelirine karşın 2Ç2018’de 7mn TL vergi geliri kaydedilmiş ve bu durum net dönem karını olumlu etkilemiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 23,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 26,6mn TL net dönem karı elde etmişti.

Coca-Cola İçecek (CCOLA, Pozitif): Coca-Cola’nın 2Ç2018 ana ortaklık net dönem karı 187,3mn TL ile piyasanın kar beklentisi olan 36mn TL’nin oldukça üzerinde gerçeklemiştir. Satış gelirleri %23,4 artışla 3.158mn TL’ye, satışların maliyeti ise %22 artışla 2.001mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 2Ç2018’de brüt karını %25,8 artırırken, operasyonel giderlerdekii artış %22,3 olmuştur. Diğer faaliyetlerden 27,9mn TL’lik gelir yazılması sonucu faaliyet karı 512,9mn TL’yi göstermiştir. 2017 ikinci çeyrekte 370mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. İkinci çeyrekte şirketin FAVÖK’ü %29,3 artışla 642mn TL olmuştur. FAVÖK marjı ise 0,9 puan artışla %20,3’ü göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 7,4mn TL gider kaydeden Coca-Cola’nın finansman gideri öncesi faaliyet karı 505,4mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise geçen yılın ikinci çeyreğinde 37,6mn TL gider kaydeden şirket, 2Ç2018’de 216,9mn TL gider kaydetmiş ve vergi öncesi kar 288,4mn TL’yi göstermiştir. 44,3mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 187,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç2017’deki ana ortaklık net dönem karı 231,3mn TL idi. Şirketin 6 aylık net dönem karı %2,8 düşüşle 141,3mn TL’ye gerilemiştir. Şirketin ikinci çeyrek sonuçları ardından 2018 beklentilerini korumuştur. Coca-Cola’nın 2018 yılı konsolide ciro artışı beklentisi %10-12 (kur etkisinden arındırılmış) arasıında olup FAVÖK marjı beklentisi hafif artış yönündedir.

Eczacıbaşı ilaç (ECILC, Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,7 oranında artarak 122,1mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı ise %16 oranında artarak 60,6mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar 2,1 puan gerilemeyle %36,2 olurken, net kar marjı özellikle diğer faaliyet gelirlerindeki artışa bağlı olarak 10,3 puan artışla %73,2’ye yükselmiştir. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,9 oranında artarak 173,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Goodyear (GOODY, Pozitif): Good year’ın 2Ç2018 net dönem karı 55,7mn TL olmuş ve 2017 ikinci çeyrekteki 29,5mn TL’lik net kara göre %88,9 oranında artış kaydetmiştir. Goodyear’ın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,8 oranında artarak 554,4mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %32,4 oranında artış kaydetmiiş ve buna bağlı olarak brüt kar %60,5 oranında artarak 100,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı da %15,5’den %18,2’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %38,1 oranında artış kaydetmiştir. Diğer faaliyetlerden de 19mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı %99,6 yükselişle 79mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 4,5 puan artışla %14,3’e yükselmiştir. Finansman tarafında 11,5mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki finansman gideri 4,9mn TL idi. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 67,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 55,7mn TL olmuştur. Net kar marjı 2,8 puan artışla %10 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin 6 aylık net dönem karı %53,9 artışla 97,7mn TL’ye yükselmiştir.

Halkbank (HALKB, Nötr): Halkbank yurtiçinde 15 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

Kordsa Teknik (KORDS, Pozitif): Şirketin 2018 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 74,7mn TL ile 2Ç2017’yee göre %177,1 oranında artış göstermiştir. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre ikinci çeyrekte %35,8 oranında artan şirketin brüt karı ise %67,6 oranında artarak 177,7mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %38,5 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler ise 2Ç2017’deki 2,5mn TL’nin aksine 2Ç2018’de 21,5mn TL’ye yükselerek olumlu katkı sağlamıştır. Böylece faaliyet karı %139,4 oranında artarak 132,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman giderleri ise 10,7mn TL’den 30,8mn TL’ye yükselmiş ve vergi öncesi kar 104mn TL olmuştur. 19,9mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 2Ç2017’ye göre 47,7mn TL artarak 74,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 6 aylık net dönem karı %54,1 artışla 135,7mn TL’ye yükselmiştir.
Şirketin Mart 2018 tarihinde paylaşılan 2018 yılı büyüme beklentileri, mevcut operasyonların büyüme ve Temmuz 2018 tarihi itibarıyla satınalımı tamamlanmış olan Fabric Development Inc. ve Textile Products Inc. şirketlerinin de 2018 yılı finansallarrına etkilerini gösterebilmek amacıyla yukarı yönlü revize edilmiştir. Satışlar : %25-35 (FDI & TPI etkisiyle birlikte %30-40)FAVÖK : %30-40 (FDI & TPI etkisiyle birlikte %35-45)

Petkim (PETKM, Pozitif): Şirketin 2018 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,7 oranında artarak 371,4mn TL’ye ulaşmış ve hem bizim beklentimiz olan 287,5mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 211,5mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada hem satış gelirlerinin hem de brüt kar marjının beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. İkinci çeyrekte satış gelirleri bir önceki yılın aynı döneminde göre %28,1 oranında artış kaydederek 2.353mn TL’ye ulaşırken, brüt kar ise %5,3 oranında artarak 471,7mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %14,5 oranında artarken, diğer faaliyetlerden gelirler de 12,4mn TL’den 2,3mn TL’ye gerilemiş ve böylece faaliyet karı %0,9 oranında artarak 394,5mn TL olarak gerççekleşmiştir. Net finansman giderleri ise 45,8mn TL’den 2,8mn TL’ye gerileyerek dönem karına olumlu katkı yapmıştır. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık karı 502,7mn TL’ye ulaşmış ancak ilk çeyrekteki düşük kar rakamının etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,1 oranında gerileme kaydetmiştir.

Sasa Polyester (SASA, Nötr): Yönetim Kurulunca münferit yatırım yeri başvurusunda bulunulmasına, başvuru kapsamında arsa tahsisini müteakip, Yumurtalık Bölgesinde, tahsis edilecek alanın tamamını kapsayacak şekilde, 5.000.000.000 TL’si ilk 5 yılda olmak üzere, 10 yıl içerisinde toplam 29.680.000.000 TL tutarında yatırım yapılmasına ve bu hususta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na taahhütte bulunularak başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Negatif): Türk Hava Yolları 2018 yılının ikinci çeyreğinde 441mn TL (127mn USD) net dönem karı açıklamıştır. Piyasanın kar beklentisi 1.405mn TL ve bizim kar beklentimiz de 11.810mn TL idi. Türk Hava Yolları’nın 2Ç2018 satış gelirleri %47,8 artışla 13.843mn TL’ye yükselirken, brüt kar ise %56,9 oranında artarak 2.900mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise %19,7’den %20,9’a yükselmiştir. Operasyonel giderler ikinci çeyrekte %33,2 oranında artarak 1.754mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 221mn TL gider kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde THY 2Ç2017’deki 703mn TL’lik faaliyet karına karşın 2Ç2018’de 925mn TL faaliyet karı elde etmiştir. Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden gelirler 283mn TL’den 80mn TL’ye gerilerken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 132mn TL gelir kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak Şirketin finansman öncesi karı 1.137mn TL olmuştur. Geçen sene 2. çeyrekte finansman öncesi kar 1.073mn TL idi. Finansman tarafında ise 2Ç2017’deki 1.361mn TL’lik giderin altında 2Ç2018’de 624mn TL’lik gider kaydedilmiştir. 72mn TL’lik vergi gideri sonrasında THY, 441mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 1944mn TL net dönem zararı kaydedilmişti. Şirket’in Ocak-Haziran dönemi net dönem karı ilk çeyrekteki zararın etkisiyle 127mn TL’ye ulaşmıştır. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem zararı 1.615mn TL idi.

Türk Hava Yolları 2018 yılı beklentilerini revize etmiştir. Buna göre daha önce 74mn olması beklenen yolcu sayısının 75mn TL, 11,8 milyar dolar olması beklenen gelirin ise 12,5 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Yolcu doluluk oranı ise önceden %79-80 aralığında beklenirken %81’e yükseltilmiştir. Şirketin daha önceki konsolide FAVKÖK marjı beklentisi de %23-25 aralığından %25’e revize edilmiştir.

Ayrıca, THY’nin yolcu sayısı Temmuz ayında %3,8 artışla 7,5mn olurken, yolcu doluluk oranı 1,5 puanlık artış ile %85,3 olmuştur. Ocak- Temmuz döneminde ise toplam yolcu sayısı %15,2 artışla 43,2mn’a ulaşmıştır. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise yolcu doluluk oranı ise 3,8 puanlık artış ile %81,2 olarak gerçekleşmiştir.

Türk Traktör (TTRAK, Nötr): Şirketin Ankara ve Erenler fabrikalarrında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları nedeni ile 13 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında, 20 – 24 Ağustos Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerini de kapsayacak şekilde, toplam 12 işgünü üretime ara verilecektir. Bu dönemde çalışanların yıllık izin hakkedişlerini kullanacak olup, fabrikada nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Normal üretim sürecine 3 Eylül tarihinde başlanacaktır.

Alarko Carrier (ALCAR, Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %84,3 oranında artarak 15,0mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı da aynı dönemler itibariyle %20,5 oranında artarak 2Ç2018’de 41,7mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,8 oranında artarak 23,5mn TL olmuştur.

Alkim Kağıt (ALKA, Pozitif): Alkim Kağıt’ın 2Ç2018 net dönem karı 13,3mn TL olmuş ve 2017 2. çeyrekteki 4,4mn TL’lik net karın %198,8 üzerinde gerçekleşmiştir. Alkim Kağıt’ın satış gelirleri 2. çeyrekte bbir önceki yılın aynı dönemine göre %30,7 oranında artarak 83,6mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %19,6 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %94,8 oranında artarak 18,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 7,2 puan artışla %22’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %0,5 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 9mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 24,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 21,1 puan artarak %28,8’i göstermiştir. Finansman tarafında 7mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 17,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 13,3mn TL olmuştur. Net kat marjı 8,9 puan artışla %15,9 seviyesine yükselmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Haziran dönemi net dönem karı 18,7mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,8 oranında artış kaydetmiştir.

Demirören Gazetecilik (DGZTE, Pozitif): Demirören Gazete’nin 2Ç2018 net dönem karı 166,4mn TL olmuş ve 2017 ikinci çeyrekteki 2,6mn TL’lik net kara göre 6,2 kat oranında artış kaydetmiştir. Yüksek artışın sebebi diğer faaliyet gelirlerinin 2Ç2018’de 18,2mn TL’ye yükselmesidir. 2Ç2017’de diğer faaliyetlerden 3,6mn TL gider kaydedilmişti. 2. çeyrekteki kar rakamıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı %127 artışla 25,2mn TL’ye ulaşmıştır.

Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa’nın 2Ç2018 net dönem karı 14,5mn TL olmuş ve 2017 ikinci çeyrekteki 10,1mn TL’lik net kara göre %42,4 artış kaydederek iyi bir görüntü sergilemiştir. Jantsa’nın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,5 oranında artarak 97,6mn TL’ye yükselirken, satışların maliyeti ise %45 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %43 oranında artarak 25,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,3 puan azalışla %26,5 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 8,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden de 5,8mn TL gelir kaydedilmesii sonucu faaliyet karı 22,9mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 4,4 puan artarak %23,5’e ulaşmıştır. Finansman tarafında 5,6mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 17,8mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 14,5mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in ilk yarı karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,2 oranında artarak 25,3mn TL’ye yükselmiştir.

Pınar Et ve Un (PETUN, Nötr): Şirket’in 2Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 oranında azalarak 9,1mn TL’ye gerilemiştir. Diğer yandan, Şirket’in brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %15 oranında artarak 2Ç2018’de 22,9mn TL olmuştur. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 oranında artarak 28,6mn TL olmuştur.

Pınar Su (PINSU, Nötr): Şirket 2Ç2018’de 3,4mn TL net dönem zararı açıklamıştır. Satış gelirleri %18,7 oranında artan şirketin brüt karı %24,,7 oranında artarak 27,6mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %18 oranında artarken faaliyet karı 3,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna ilaveten net finansman giderleri 4,5mn TL’den 7mn TL’ye yükselmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 3,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 3,4mn TL olmuştur. 2. çeyrekteki zarar rakamıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem zararı 10,7mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde net dönem zararı 9,2mn TL idi.

Vakıf GYO (VKGYO, Pozitif): Şirket 2Ç2018’de 5,4mn TL net dönem karı elde etmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 2,3mn TL kar açıklanmıştı. Diğer yandan, brüt kar da bu çeyrekte 7,3mn TL gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemindeki 0,6mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt karın yüksek oranda artmasında konut satışlarından (Bizimtepe Aydos Projesi teslimatları) elde edilen gelir etkili olmuştur. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı ilk yarısındaki net dönem karı 3,9mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 4,7mn TL kar elde edilmişti.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.zirraatyatirim.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.