Ana Sayfa GÜNDEM TBB: Temmuz 2018 İtibarıyla Krediler 2,6 Trilyon TL Oldu

TBB: Temmuz 2018 İtibarıyla Krediler 2,6 Trilyon TL Oldu

143
Paylaş

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Aylık Bülteninde yer alan bilgiye göre Temmuz 2018 İtibarıyla Krediler 2,6 Trilyon TL Oldu.

Krediler 2,6 trilyon TL oldu

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Temmuz 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 2.585 milyar TL oldu.

Nakdi kredilerin 2.459 milyar TL’si bankalar, 58 milyar TL’si finansal kiralama
şirketleri, 36 milyar TL’si finansman şirketleri ve 32 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar Temmuz 2018 itibarıyla 81,6 milyar TL oldu. Tasfiye
olunacak alacakların 75 milyar TL’si bankalara; 3,3 milyar TL’si finansal kiralama
şirketlerine, 1,8 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,4 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir.

Ticari krediler 2 trilyon TL’yi aştı

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler Temmuz 2018
itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 2.018 milyar TL oldu.

İmalat sanayi yüzde 26 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan ve perakende ticaret (yüzde 18) ve inşaat sektörü (yüzde 12) takip etti.

Enerji sektörü bir yıl içerisinde yüzde 40 ile en hızlı büyüyen sektör oldu. Ticari
krediler içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayiine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 31 arttı.

Temmuz 2018 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4,3 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 3,6 ile turizm sektörü takip etti.

Bireysel krediler 567 milyar TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan
bireysel krediler Temmuz 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artarak 567 milyar TL oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 37’sini konut kredileri, yüzde 17’sini kredi kartları, yüzde 6’sını taşıt kredileri ve yüzde 39’unu ihtiyaç kredileri oldu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynnı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi müşterilerinin sayısı 30,7 milyon oldu

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,6 milyon artarak 30,7 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 18,5 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Temmuz ayında 155 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandıi
Temmuz ayında 106 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 86 bin oldu. 25 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

İstanbul, en yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il

Temmuz 2018 dönemi itibarıyla İstanbul’da 195 milyar TL, Ankara’da 54 milyar TL ve İzmir’de 37 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 29 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir ve Van oldu.