Ana Sayfa EKONOMİ SÖZLÜĞÜ Konkordato Nedir?

Konkordato Nedir?

293
Paylaş

Konkordato, borçlu ile alacaklı arasında yapılan yeni bir anlaşma olup borçlu olan firma, belirlenen sürede borçlarını ödemeye devam eder. Bu anlaşmayı inceleyen icra mahkemesi, borçlunun istenilen şartları sağladığını düşünürse borçluya iki aylık konkordato süresi verir. Bu süre içinde borçlarının yarısını ödemesi lazım olur.

Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.

Ticaret mahkemesinin onayladığı bu anlaşmada alacaklılar, alacaklarının belli bir bölümünden feragat eder ya da vadesi gelmiş borçların vadesi uzatabilirler.