Ana Sayfa GÜNDEM Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Temmuzda Arttı

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Temmuzda Arttı

135
Paylaş

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Temmuz ayında geçen yılın sonuna göre % 2,1 oranında artışla 120,6 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası, Türkiye’nin “Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri” raporunu
yayınladı.

” Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre % 2,1 oranında artışla 120,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 0,8 oranında azalarak 66,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 5,9 oranında artarak 53,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre % 5,4 oranında azalarak 16,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 0,9 oranında azalarak 19,4 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da % 7,1 oranında artışla 18,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre % 4,5 oranında azalarak 12,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre % 5,9 oranında artışla 43,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre % 11 oranında artarak 24,6 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu 95,9 milyar ABD doları olmuştur.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 1,6 oranında azalarak 51,2 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 3,4 oranında artarak 67 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonunda 111 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları % 34,2 oranında artışla 2018 Temmuz sonu itibarıyla 149 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 2,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2018 Temmuz sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 51,4’ü ABD doları, % 32,1’i Euro, % 13,7’si TL ve % 2,8’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

 2018 Temmuz sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 181,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 19,6 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 18,4, Merkez Bankası’nın % 0,3, özel sektörün ise % 81,3 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir”