Ana Sayfa ŞİRKET HABERLERİ Akmerkez GYO, Kiralarda TL’ye Dönüyor

Akmerkez GYO, Kiralarda TL’ye Dönüyor

126
Paylaş

Akmerkez GYO, tarafı olduğu kira sözleşmelerinin döviz cinsinden sözleşmelere ilişkin düzenleme kapsamında belirleneceğini bildirdi

Akmerkez GYO’nun (AKMGY) konu ile ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği yazılı açıklama aşağıda yer almaktadır:

13.09.2018 tarihli 30534 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.09.2018 tarihli ve 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“85 Sayılı Karar”) ile 07.08.1989 Tarihli 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’ın 4’üncü maddesine, istisnaları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmek üzere, Türkiye’de yerleşik kişilerin her türlü gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı ve hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bedellerin 85 Sayılı Karar’ın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde Türk parası olarak yeniden belirlenmesi hususlarını düzenleyen hükümler eklenmiştir.

06.10.2018 Tarihli ve 30557 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (“2008-32/34 Numaralı Tebliğ”)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“2018-32/51 Numaralı Tebliğ”) ile 85 Sayılı Karar’a ilişkin istisnalar belirlenmiş ve 2008-32/34 Numaralı Tebliğ’in 8’inci maddesi yeniden düzenlenmiştir.

İlgili düzenleme kapsamında Şirketimizin tarafı olduğu 85 Sayılı Karar’ın yayımlanmasından önce akdedilmiş tüm kira sözleşmelerinde yer alan bedellerin Türk parası olarak yeniden belirlenmesinde sözleşme taraflarının mutabakata varamaması halinde ilgili bedeller 2018-32/51 Numaralı Tebliğ hükümleri uyarınca Türk parası olarak belirlenecek olup; belirlenen bu bedeller 2018-32/51 Numaralı Tebliğ’in ilgili hükümlerinde yer alan süre ile sınırlı olarak geçerli olacaktır. Belirlenen bedeller 2018-32/51 Numaralı Tebliğ’in ilgili hükümlerinin belirttiği usul ve esaslar ile arttırılacaktır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/713616