Ana Sayfa GÜNDEM SPK, Tarafından Verilen İdari Para Cezaları-11.10.2018

SPK, Tarafından Verilen İdari Para Cezaları-11.10.2018

192
Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 11.10.2018 tarihli bülteninde konuya ilişkin yer alan açıklama aşağıda bulunmaktadır.

1-“Artı Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) paylarında yapılan alım-satım işlemlerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda,
aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. “

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Cihan SÜTŞURUP

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Şirket sermayesindeki payının %’5’in
üzerine çıkması ve %5’in altına düşmesinin kamuya açıklamaması

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 12 ve 23 üncü maddeleri

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 61.922

****

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Artı Yatırım Holding A.Ş.

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinin güncellenmemesi

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 7 nci maddesi

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 30.961
******************************

2- ” A Artıbir Gayrimenkul Değerleme AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para
cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.”

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: A Artıbir Gayrimenkul Değerleme AŞ

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem : Hazırlanan çeşitli Gayrimenkul
Değerleme Raporlarında Kurulumuzca belirlenen asgari unsurlara yer verilmemesi

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme
Standartları Hakkında Tebliği’nin (Seri: VIII, No: 45) 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliği”nin (III-62.1) 3 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul
Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin (Seri: VIII, No: 35) 14 ve 20 nci maddeleri.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 268.884

**************************

3-“Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. “

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Hazırlanan Şirket Değerleme
Raporunda süreklilik arz edecek şekilde bariz hesaplama hataları
yapılması suretiyle Uluslararası Değerleme Standartları aykırı uygulamalar

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme
Standartları Hakkında Tebliği’nin (Seri: VIII, No: 45) 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliği’nin (III-62.1) 3 üncü maddesi.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 808.500