Ana Sayfa GÜNDEM SPK Tarafından Yapılan Suç Duyuruları-11.10.2018

SPK Tarafından Yapılan Suç Duyuruları-11.10.2018

139
Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 11.10.2018 tarihli bülteninde konuya ilişkin yer alan açıklama aşağıda bulunmaktadır.

 ” Aksel Yatırım Holding AŞ (Aksel, Şirket) nezdinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurularının/ihbarlarının yapılmasına karar verilmiştir.”

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs: Gökhan DENİZ (1)

Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem: Şirket’in iktisadi ve ticari faaliyetleri ile ilgili olmayan ve Şirket aleyhine icra takiplerinin başlatılmasına yol açan 11.800.000-TL ve 1.205.000-USD tutarındaki çeklerin düzenlenmesi ve söz konusu çeklerin Gökhan DENİZ tarafından kendisinin veya başkasının yararına kullanılması.

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi: 5237 sayılı TCK’nın 155 inci maddesi.

****
Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs: Gökhan DENİZ

Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem: Toplam tutarı 11.800.000-TL ve 1.205.000-USD olan Şirket çeklerine ilişkin bilgilere Şirket’in muhasebe kayıtlarında, dolayısıyla Şirket’in 31.12.2016 ve 31.03.2017 tarihli finansal tablolarında yer verilmemesi.

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi: Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi: 6362 sayılı SPKn’nun 112 nci maddesinin ikinci fıkrası.

****
Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs: Vedat AKBAŞ

Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem: Toplam tutarı 11.800.000-TL ve 1.205.000-USD olan Şirket çeklerine ilişkin bilgilere Şirket’in muhasebe kayıtlarında, dolayısıyla Şirket’in 31.12.2016 ve 31.03.2017 tarihli finansal tablolarında yer verilmemesi.

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi: 6362 sayılı SPKn’nun 112 nci maddesinin ikinci fıkrası.

****

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs: Serdar ÇINAR

Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem: Aksel aleyhine başlatılan icra takiplerine ilişkin SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen denetim çalışmaları açısından önem arz eden bilgi ve belgeleri Kurulumuza verilmemesi.

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi: 6362 sayıllı SPKn’nun 111 inci maddesi.

****

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs: Anıl AKKÖSE

Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem: Aksel aleyhine başlatılan icra takiplerine ilişkin SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen denetim çalışmaları açısından önem arz eden bilgi ve belgeleri Kurulumuza verilmemesi.

Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi: 6362 sayılı SPKn’nun 111 inci maddesi.

1) Kurul Karar Organı tarafından ayrıca; Suç teşkil eden bahse konu işlemler neticesinde (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, suç teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Aksel Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan DENİZ aleyhine, yasal koşulların oluşması halinde, TTK’nın 553 üncü maddesi kapsamında dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni aracılığıyla kamuya duyurulmasına, karar verilmiştir.