Ana Sayfa ŞİRKET HABERLERİ SPK, Merko Gıda’nın Sermaye Artış Talebini Değerlendirdi

SPK, Merko Gıda’nın Sermaye Artış Talebini Değerlendirdi

124
Paylaş

SPK, Merko Gıda’nın sermaye artış işlemleri talebine ilişkin kararını açıkladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 11.10.2018 tarihli bülteninde konuya ilişkin yer alan açıklama aşağıda bulunmaktadır.

“Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) 100.000.000 TL tutardaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 27.150.000
TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın tamamı nakden karşılanmak üzere
54.300.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 27.150.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin
ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talebine ilişkin Kurulumuzun 04.10.2018 tarih ve 49/1111
sayılı Kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen?

1. Şirket’in mevcut durum itibariyle ortakları olan Merko Holding A.Ş., Aetna SA, Petros Nomikos, Dimitris Nomikos,
Marios Minas Nomikis, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sahip oldukları payların
ve söz konusu nakit sermaye artırımı çerçevesinde elde edecekleri payların ve Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin anılan
nakit sermaye artırımı çerçevesinde elde edeceği payları, işbu konuya ilişkin alınan Kurul Kararı tarihi itibariyle 1 yıl süreyle
borsada satışının kısıtlanmasına,

2. Kurulumuzca onaylı izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun gerekli yasal ücretlerin alınmasından sonra
Şirket’e verilmesine

karar verilmiştir. ”