Ana Sayfa ŞİRKET HABERLERİ Verusa Holding, ACSEL’in %47,30 Payını VERTU’ya Satıyor

Verusa Holding, ACSEL’in %47,30 Payını VERTU’ya Satıyor

37
Paylaş

Verusa Holding, Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi’nin %47,30 oranında payını Verusaturk Girişim SYO’dan satın alacak

Verusa Holding’in (VERTU) konu ile ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği yazılı açıklama aşağıda yer almaktadır:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 19.10.2018 tarihinde (bugün) almış olduğu karar doğrultusunda,

Grubumuzun orta ve uzun vadeli yatırım planlamaları çerçevesinde, halen bağlı ortaklığımız Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. portföyünde bulunan ve şirketimiz finansal tablolarında da tam konsolide edilen Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin sermayesinin %47,3’üne tekabül eden, 2.036.291,845 adet borsada işlem görmeyen statüde, 3.034.856,808 adet borsada işlem gören statüde olmak üzere toplam 5.071.148,653 adet payın tamamının Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’den satın alınmasına,

-Beher pay satış fiyatının, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları hükümleri kapsamında, bugünden başlayarak geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle 2,71 TL olarak tespit edilmesine,

-Satış işleminin Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarı’nda gerçekleştirilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda detayları verilen “Finansal Duran Varlık” satımı işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 “Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)’nin “Önemlilik kriteri” başlığını taşıyan 6’ncı maddesinin 2’inci fıkrasında düzenlendiği üzere; işlem tutarının kamuya açıklanan 30.06.2108 tarihli son finansal tablolara göre şirketimizin aktif toplamına (322.481.000 TL) oranının (%4,26) %50 oranının altında nedeniyle, söz konusu “Finansal Duran Varlık” satımı işleminin SPK II-23.1 Tebliği kapsamında “önemli nitelikteki işlem” olmadığından, ayrılma hakkı prosedürü uygulanmayacaktır.

Satış işleminin grup içerisinde yapılması ve devre konu payların toplamının ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden daha az (%47,3) olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği çerçevesinde “pay alımı teklifinde bulunma yükümlülüğü” doğmamaktadır.