Ana Sayfa GÜNDEM SPK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları-2.11.2018

SPK Tarafından Verilen İdari Para Cezaları-2.11.2018

146
Paylaş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2.11.2018 tarihli bülteninde konuya ilişkin yer alan açıklama aşağıda bulunmaktadır.

 “Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının (İPC) uygulanmasına karar verilmiştir. ”

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket, Verilen idari para cezası tutarı (TL)

Mehmet Akif KÖSE 22.407
Nizamettin ŞENTÜRK 22.407
Mehmet NERGİZ 22.407
Sümeyye KÖSE 22.407
Gülşah KÖSE 266.055,78
Semih EZ 24.672

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: TUCLK pay piyasasının arz ve
talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler
Tebliği’nin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a), (c), (ç) ve (f) bentleri.

*******************

 “Alan Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. “

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Alan Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık AŞ

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: 20.11.2013 tarihli Değerleme
Raporunda Uluslararası Değerleme Standartlarına uyulmaması.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Mülga Sermaye Piyasasında Uluslararası
Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ’in (Seri: VIII, No: 45) 2 nci maddesi ile
Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ’in (III-62.1) 3 üncü maddesi.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 21.560

********************

 “Talya Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir. ”

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: : Talya Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: 23.06.2015, 31.05.2016 ve
28.01.2017 tarihli Değerleme Raporlarında Uluslararası Değerleme Standartlarına
uyulmaması.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: Mülga Sermaye Piyasasında Uluslararası
Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ’in (Seri: VIII, No: 45) 2 nci maddesi ile Sermaye
Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ’in (III-62.1) 3 üncü maddesi.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 77.768

********************

“Euro Finans Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. ”

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Euro Finans Menkul Değerler AŞ

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Müşterilerden alınan nakde ilişkin olarak birden fazla kez nakit alındı belgesi düzenlenmemesi.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’in 7/1-a ve 14/1 maddeleri.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 74.016
****

İdari para cezası uygulanan şahıs/şirket: Euro Finans Menkul Değerler AŞ

İdari para cezası uygulanmasına neden olan eylem: Müşteri emirlerine ilişkin tutulan ses
kayıtlarının saatleri ile borsa işlem ekran saatleri arasında farklılıklar bulunmasına ilişkin olarak mesleki dikkat ve özenin göstermemesi ve gerekli önlemlerin alınmaması.

Eylemin aykırılık teşkil ettiği düzenleme: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının
Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 24/1-b maddesi.

Verilen idari para cezası tutarı (TL): 49.344