Ana Sayfa ŞİRKET HABERLERİ Önemli Şirket Haberleri ve Değerlendirilmesi 07.11.2018

Önemli Şirket Haberleri ve Değerlendirilmesi 07.11.2018

128
Paylaş

07.11.2018 Çarşamba sabahı itibariyle açıklanmış önemli şirket haberlerinin Ziraat Yatırım araştırma bölümü değerlendirmesi ile aşağıda bulabilirsiniz.

Akiş GYO (AKSGY, Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’deki konsolide ana ortaklık net dönem karı 583,5mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 14mn TL konsolide ana ortaklık net dönem karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Aynı dönem itibariyle brüt kar %30 oranında artarak 3Ç2018’de 80,4mn TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemler itibariyle net finansman giderlerinddeki 373,8mn TL artışa karşın gerçeğe uygun değer artışı kaynaklı yatırım faaliyetlerinden 907,1mn TL’lik net gelir karın yüksek çıkmasında başlıca faktör olmuştur. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki konsolide ana ortaklık net dönem karı 1.050mnmn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 277,6mn TL konsolide ana ortaklık net dönem karı elde etmişti.

Anadolu Efes (AEFES, Sınırlı Negatif): Şirket 3Ç2018’de 35,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi 4,4mn TL ana ortaklık net dönem karıydı. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 253,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri 3Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,5 artan şirketin brüt karı ise %58,2 oranında artarak 2.526mn TL’ye ulaşmıştır. Faaliyet karı %28,6 artışla 755,2mn TL olmuştur. 536,6mn TL’lik finansman gideri sonrası vergi öncesi net kar 180,5mn TL olmuştur. Vergi gideri ise 174,3mn TL ile geçen senenin %155 üzerinde gerçekleşmiştir. Net dönem karı 6,2mn TL olurken, bunun 42,1mn TL’si kontrol gücü olmayan paylara ait olduğu için ana ortaklık net dönem zararı 35,8mn TL olarak hesaplanmıştır. 3. çeyrek zarar ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem zararı 51,1mn TL olmuştur. 2017’nin ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 343,8mn TL idi.

Anadolu Isuzu (ASUZU, Sınırlı Negatif): Anadolu Isuzu, 2018 yılının 3. çeyreğinde 58,8mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Şirketin 3Ç2018 satış gelirleri 3Ç2017’ya göre %4,7 azalışla 230,5mn TL olurken, satışların maliyeti %17,3 azalmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %88,7 artışla 53,8mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %31,9 artışla 34,3mn TL olurken, diğer faaliyetlerden giderler 38,8mn TL ile şirketin faaliyet zararı yazmasına sebep olmuştur. Şirketin faaliyet zararı 19,3mn TL’yi göstermiştir. 52,6mn TL’lik finansman gideri sonrası şirketin vergi öncesi zararı 72,1mn TL olmuştur. 13,3mn TL’lik vergi gelirri kaydeden şirketin 3. çeyrek net dönem zararı 58,8mn TL olmuştur. 3Ç2017’deki net zarar 13mn TL idi. Üçüncü çeyrek zararı ile birlikte Şirketin 2018 yılının ilk 9 ayındaki net dönem zararı bir önceki yılın aynı dönemine göre %181,7 oranında artarak 90,2mn TL olmuştur.

Akçansa (AKCNS, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Akçansa’nın 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %28 oranında artarak 59,2mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimizi olan 56mn TL’ye, hem de piyasa beklentisi olan 58mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri aynı dönemler itibariyle %17 oranında artarak 469mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, satışların maliyeti ise yine aynı dönemler itibariyle %14 oranında artarak 352,4mn TL’ye yükselmiştir. Satışların maliyetlerden daha yüksek oranda artmasına bağlı olarak Şirket’in brüt karı %26 oranında artarak 3Ç2018’de 116,7mn TL’ye yükselmiştir. Marjlar tarafında, Şirket’in 3Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %13 ve %225 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %11 ve %23 idi. Son olarak, üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %65 oranında artarak 169,7mn TL olmuştur.

Çimsa (CIMSA, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Çimsa’nın 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %38 oranında artarak 99,2mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimizin (50mn TL) hem de piyasa beklentisinin (56mn TL) üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri aynı dönemler itibariyle %7 oranında artarak 451,9mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, satışların maliyeti ise yine aynı dönemler itibariyle %11 oranında artmış ve 332,3mn TL olmuştur. Bu kapsamda, satışların maliyetlerden daha düşük oranda artmasına bağlı olarak Şirket’in brüt karı %4 oranında gerileyerek 3Ç2018’de 119,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net esas faaliyetlerden kur farkı gelirleriinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 59,1mn TL artması ise karı destekleyen bir unsur olurken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler aynı dönemler itibariyle 22,7mn TL artış kaydetmiştir. Öte yandan, net finansman giderleri 39,9mn TL artarak 3Ç2018’de 72,6mn TL olmuştur. Marjlar tarafına baktığımızda, Şirket’in 3Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %22 ve %26 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %17 ve %29 idi. Son olarak, üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %41 oranında artarak 216,7mn TL olmuştur.

Ege Endüstri (EGEEN, Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı 134,8mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 31,9mn TL ana ortaklık net dönem karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Aynı dönem itibariyle brüt kar %103 oranında artarak 3Ç2018’de 75,1mn TL’ye yükselmiştir. Net finnansman gelirlerindeki 40,2mn TL’lik artış da karı desteklemiştir. Marjlar tarafında, Şirket’in 3Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %83 ve %46 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %37 ve %43 idi. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı 248,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 87mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmişti.

MLP Sağlık (MPARK, Sınırlı Negatif): Şirketin 2018 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 135,1mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 51,4mn TL zarar gerçekleşmişti. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 oranında artan şirketin brüt karı %25,4 oranında artarak 110,3mn TL’ye ulaşmıştır. Operasyonel giderlerdeki %24,2’lik artış ve 44,5mn TL’lik net diğer faaliyet gelirleri ile birlikte faaliyet karı %144,9 oranında artarak 88,5mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan finansmann giderleri %154,3 oranında artarak 244mn TL’ye yükselmiştir. 2,4mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 135,1mn TL’yi göstermiştir. Üçüncü çeyrek zararı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem zararı 158,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 68mn TL ana ortaklık net dönem zararı elde etmişti.

Sabancı Holding (SAHOL, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Sabancı Holding’in 2018 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,9 oranında artarak 1.179,3mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 963mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 975mn TL’nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Sabancı Holding’in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,3 oranında artarak 3.401mn TL’ye ulaşmıştır.

Türk Telekom (TTKOM, Sınırlı Pozitif): Türk Telekom’un 3. çeyrek net dönem zaraarı 2.846mn TL olmuştur. Piyasanın zarar beklentisi 3.095mn TL, bizim zarar beklentimiz ise 3.291mn TL idi. Türk Telekom’un 3Ç2018 satış gelirleri %19,1 artışla 5.396mn TL’ye yükselirken, brüt kar %15,9 artarak 2.413mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,2 puan gerilemeyle %44,7’yi göstermiştir. Operasyonel giderler %3,5 artmış ve 1.073mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden geçen sene aynı dönemde 10,7mn gider yazılırken, bu sene 3. çeyrekte 268,1mn TL gider yazılmıştır. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %3,7 artarak 1.071mn TL’yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı 2,9 puan düşüşle %19,9’a gerilemiştir. Türk Telekom’un FAVÖK’ü 3Ç2017’deki 1.968mn TL’den 3Ç2018’de 2.267mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı 2,2 puan artışla %42’yi göstermiştir. UFRS 15 etkilerinden arındırılmış FAVÖK marjı %39 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 10,5mn olmuştur. Türk Telekom’un finansman öncesi faaliyet karı 1.018mn TL ile geçen senenin %6,1 üzerinde gerçekleşmişttir. Finansman tarafında 3Ç2018’de kur farkı giderlerine bağlı olarak 4.790mn TL’lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 3Ç2017’de 505mn TL’lik finansman gideri kaydetmişti. Şirketin vergi öncesi zararı 3.772mn TL, vergi gelirine bağlı olarak net dönem zararı ise 2.846mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki vergi öncesi kar 454,2mn TL, net kar 293,5mn TL idi. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Türk Telekom’un 2018 yılı ilk 9 aylık net dönem zararı 3.606mn TL olmuştur. 2017 ilk 9 ayda net dönem karı 1.249mn TL idi.

Türk Telekom 2018 yılında konsolide gelirlerin 2017 yılına göre %13 seviyesinde artması beklerken, konsolide FAVÖK beklentisi 8-8,2 milyar TL aralığındadır. Konsolide yatırım harcamaları beklentisi ise 4,2 milyar TL seviyesindedir.

Akbank (AKBNK, Öneri “EKLE, Nötr): Banka yurt dışı borçlanma aracı ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu’nca 1 yıl süreli olarak verilen iznin yenilenmesini teminen, yurt dışında toplamda 2 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirasıı tutarına kadar birden fazla sayıda tahvil ve/veya Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilen niteliklere haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç izni için SPK, BDDK ve diğer yetkili merciler nezdinde gerekli tüm yasal işlemlerin yapılması amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiğini duyurumuştur.

Ak Enerji (AKENR, Negatif): Şirketin 2018 yılı üçüncü çeyrek net dönem zararı 1.056mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 130,7mn TL zarar gerçekleşmişti. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,5 oranında artan şirketin, satış maliyetleri %28,9 oranında artmış ve şirket 7,9mn TL brüt zarar açıklamıştır. Operasyonel giderlerdeki %16 oranında artış ve kur farkı kaynaklı 1.184mn TL’lik net finansman gideri sonrası şirketin net dönem zararı 1.056mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek zararı ile birlikte Şirket’in 2018 yılınınn ilk 9 ayındaki net dönem zararı 1.648mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 305mn TL net dönem zararı kaydetmişti.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile riisk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.