Ana Sayfa HABERLER Yurtdışından Getirilen Telefonların Harcı 500 TL Oldu

Yurtdışından Getirilen Telefonların Harcı 500 TL Oldu

172
Paylaş

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı:

Karar şöyle:

Harç tutarı
MADDE 1- (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutan 500 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.