Ana Sayfa GÜNDEM Ekim Ayında Kurulan Şirket Sayısı Arttı

Ekim Ayında Kurulan Şirket Sayısı Arttı

110
Paylaş

Ekim ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %11,90 artış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği (TOBB), “Kurulan ve Kapanan Şirket” istatistiklerini açıkladı.

“2018 Ekim ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %11,90 artış oldu.
° Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %11,90 kurulan kooperatif sayısı %19,70 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %8,63 oranında artmıştır.
° Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %4,68 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %16,13 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında değişme olmamıştır.
Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %2,24 artış oldu.
° 2018 yılı Ekim ayında, 2017 yılı Ekim ayına göre kurulan şirket sayısında %2,24 kurulan kooperatif sayısında %19,70 oranında artış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %21,01 oranında azalmıştır.
° 2018 yılı Ekim ayında, kapanan şirket sayısı 2017 yılının aynı ayına göre %9,29 kapanan kooperatif sayısında %22,34 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %2,33 oranında azalış olmuştur.
2018 yılı ilk on ayında kurulan şirket sayısı, 2017 yılının aynı dönemine göre %19,72 oranında arttı.
° 2018 yılının ilk 10 aylık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %19,72 kurulan kooperatif sayısında %18,64 oranında artış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %20,63 oranında azalış olmuştur. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %8,72 kapanan kooperatif sayısında %11,82 oranında azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %6,31 oranında artış gözlenmiştir.

2018 yılı Ekim ayında Ardahan’da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmemiştir.
” 2018 yılı Ekim ayında kurulan toplam 7.160 şirket ve kooperatifin %86,47’si limited şirket, %12,40’ını anonim şirket, %1,10’nu ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %44,44’ü İstanbul, %9,78’i Ankara, %5,81’i İzmir’de kurulmuştur.
” Bu ay Ardahan’da şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleşmemiştir.

2018 Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre %12,39 oranında arttı.

” 2018 yılı ilk on ayında toplam 72.798 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 61.713 limited şirket, toplam sermayenin %67,64’ünü, 10.181 anonim şirket ise %31,28’ini oluşturmaktadır. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre %12,39 oranında artmıştır.

2018 Ekim ayında şirket ve kooperatiflerin 2.587’si ticaret, 922’si imalat ve 688’i inşaat sektöründe kurulmuştur. 1.039 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.
” 2018 Ekim ayında şirket ve kooperatiflerin 2.587’si ticaret, 922’si imalat ve 688’i inşaat sektöründe kurulmuştur. 2018 Ekim ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.039’u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 339’u inşaat, 321’i imalat sektöründedir.
” Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 414’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletleriin onarımı, 192’si inşaat, 110’u imalat sektöründedir.
” Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 524’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 254’ü inşaat, 114’ü imalat sektöründedir.

2018 Ekim ayında kurulan 79 Kooperatifin 42’si Konut Yapı Kooperatifidir.
” 2018 Ekim ayında kurulan 79 Kooperatifin 42’si Konut Yapı Kooperatifi, 8’er adet olmak üzere İşletme Kooperatifi ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.
” 2018 yılında kurulan 891 kooperatifin 395’i Konut Yapı Kooperatifi, 116’sı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 99’u Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur  “