Ana Sayfa HABERLER Yemek Kartı Şirketleri Soruşturmasında Şirketlere Ceza Yağdı

Yemek Kartı Şirketleri Soruşturmasında Şirketlere Ceza Yağdı

185
Paylaş

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş., Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.,Network Servisleri A.Ş., Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş., Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Set Kurumsal Hizmetler A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma
toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 15.11.2018 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 18-43/694-339 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

– Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş., Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. ve bunların kurdukları Network Servisleri A.Ş.’nin koordinasyon doğurucu faaliyetleri ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine oybirliği ile,- Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti
Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca 2017 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden,

– Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.’ye 3.207.702,79 TL
– Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.’ye 3.919.367,39 TL
– Network Servisleri A.Ş.’ye 624.038,41 TL
idari para cezası verilmesine oybirliği ile,

– Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş., Set Kurumsal Hizmetler A.Ş., Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’u ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına oybirliği ile,

– Yemek kartı piyasasında faaliyet gösteren teşebbüslerin muhasebeleştirme yöntemlerindeki farklılığın 4054 sayılı Kanun’un uygulanması bakımından yaratabileceği sakıncalar hakkında Maliye Bakanlığı’na görüş gönderilmesine oybirliği ile
gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.

Rekabet Kurulu (RK)