Ana Sayfa GÜNDEM YTM, Aracı Kurum “Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi” Satacak

YTM, Aracı Kurum “Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi” Satacak

111
Paylaş

SPK: Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından bir adet aracı kurum “Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi” kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından bir adet aracı kurum “Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi” kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

İsteklilerin, YTM’nin www.ytm.gov.tr adresli internet sitesinde Duyurular sayfasında yer alan Teklif Formu’nu kullanarak 20 Aralık 2018 – 17 Ocak 2019 tarihleri arasında YTM’ye başvurmaları ve teklif ettikleri bedelin %25’ini nakit olarak teklif ile birlikte veya teklif süresi içinde geçici teminat bedeli olarak TR 17 0001 0017 4564 5978 1450 01 İBAN nolu hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir.

Yatırılan geçici teminat tutarları YTM tarafından Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde nemalandırılacak olup, sıralamaya giremeyen ve/veya ihaleyi kazanamayan tekliflere ilişkin olarak yatırılan geçici teminat bedelleri nemasıyla birlikte teklif sahiplerine iade edilecektir.

İhaleye katılacak olanların, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan, aracı kurum kuruluş ve faaliyet izni şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

İhale ve Devir Sürecine İlişkin Esaslar ile Teklif Formu’na YTM’nin www.ytm.gov.tr adresli internet sitesinin Duyurular sayfasından ulaşılabilir.

Başvuru için;
Adres:
YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ
Eskişehir Yolu 8. Km. No:156
06530 ANKARA
Tel: 0312 292 90 45
Fax: 0312 292 90 46
E-posta: [email protected]