Ana Sayfa ŞİRKET HABERLERİ Önemli Şirket Haberleri ve Değerlendirilmesi 14.02.2019

Önemli Şirket Haberleri ve Değerlendirilmesi 14.02.2019

77
Paylaş

14.02.2019 Perşembe sabahı itibariyle açıklanmış önemli şirket haberlerinin Ziraat Yatırım araştırma bölümü değerlendirmesi ile aşağıda bulabilirsiniz.

Aygaz (AYGAZ, Negatif): Aygaz’ın 20018 yılı son çeyreğinde 86,8mn TL net dönem zararı kaydetmiş ve olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket’in net dönem karı 84,8mn TL iken, 4Ç2018 için bizim beklentimiz 159mn TL, piyasa beklentisi de 128mn TL net dönem karı yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada, brüt karın çok düşük seviyede gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin son çeyrek satış gelirleri satış miktarındaki %13’lük gerilemenin etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece %2,4 oranında artarak 2.363mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar ise maliyetlerdeki %11,3’lük yüksek artışın etkisiyle 184,5mn TL’den 627bin TL’ye gerilemiştir. Şirketin bağlı ortaklığı ADG Enerji kaynaklı 97,8mn TL’lik giderin satış maliyetlerine yansıtılması ve 4Ç2017’de kaydedilen 35mn TL’lik stok gelirine karşın 4Ç2018’de 80,5mn TL’lik stok zararı kaydedilmesi brüt karın düşük gerçekleşmesinde ana etken olmuştur. Faaliyet giderlerindeki %7’lik gerilemeye karşın düşük brüt karın etkisiyle şirket son çeyrekte 1228,7mn net faaliyet gideri kaydetmiştir. Diğer taraftan, Tüpraş’ın bir önceki yılın aynı çeyreğine göre son çeyrekte görece yüksek karına bağlı olarak bu çeyrek katkısı daha yüksek olmuş ve iştiraklerden gelirler bir önceki yılın aynı dönemindeki 47,9mn TL’den 86,3mn TL’ye yükselerek net dönem zararının daha da yüksek gelmesini engellemiştir.

Son çeyrek zarar rakamıyla birlikte Şirket’in 2018 yılı ana ortaklık karı 228,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %60 oranında gerileme kaydetmiştir.

Aygaz ayrıca 2019 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre şirket 2019 yılında 695-735 bin ton aralığında otogaz satışı, 295-310 bin ton aralığında da tüpgaz satışı hedeflemektedir. Ayrıca şirket tüpgaz pazar payı’nın %41,5-43,5; otogaz pazar payının da %21,4-%22,6 aralığında oluşmasını beklemektedir.

Tüpraş (TUPRS, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): Tüpraş’ın 2018 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı 1.766mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 1.540mn TL’nin, hem de piyasaa beklentisi olan 1.535mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada faaliyet karlılığının beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi ile vergi geliri kaydedilmesi etkili olmuştur. Tüpraş’ın satış gelirleri 4Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış miktarı sadece %3,4 oranında artmasına karşın, bir önceki yılın aynı döneminde göre yüksek petrol fiyatları ve kurlardaki artışın etkisiyle %69,8 oranında artarak 24,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı dönemde %44,6 oranında artarak 4Ç2018’de 2.025mn TL’ye ulaşmıştır. Böylece brüt kar marjı 4Ç2017’daki %9,6’dan 4Ç2018’de %8,2’ye gerilemiştir. Akdeniz rafineri marjları ile jet ve dizel yakıtı marjlarındaki olumlu görüntüye karşın, petrol fiyatlarında son çeyrekte yaşanan sert düşüşün etkisiyle oluşan stok zararlarının etkisiyle Tüpraş’ın net rafineri marjı 4Ç2017’deki 6,67$/varilden 4Ç2018’de 5,01$/varile gerilemiştir (3Ç2018’de net rafineri marjı 13,5$/varil idi). Stok zararı Tüüpraş’ın net rafineri marjına son çeyrekte 4,05$/varil olumsuz etki etmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %22,7 oranında artarken, kurlardaki gerilemenin etkisiyle diğer faaliyetlerden net 1,59 milyar TL gelir kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da faaliyet karı 3.178mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında da diğer faaliyet gelirlerinin aksine 1,6 milyar TL finansman gideri kaydedilmiştir. Ayrıca 4Ç2017’deki 252mn TL’lik vergi giderine karşın 4Ç2018’de 139mn TL’lik vergi geliri kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemindeki 493,4mn TL’den 1.766,1mn TL’ye yükselmiştir.

Son çeyrek yüksek kar rakamıyla birlikte Şirket’in 2018 yılı ana ortaklık karı 3.713mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,6 oranında gerileme kaydetmiştir.

Tüpraş 2019 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre 2019 yılında Tüpraş, Akdeniz net rafineri marjını 3,75-4,25$/varil, kendi net rafineri marjını ise 6,0-7,0$/varil olarak öngörmektedir. Tüpraş yine yoğun bakım programına karşın 2019 yılında yaklaşık %95-100 kapasite kullanım oranıyla yaklaşık 28 milyon ton üretim ve 30 milyon ton satış miktarı hedeflemektedir. Ayrıca şirket 2019 yılı için 250mn dolarlık yatırım öngörmüştür.

TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): TAV Havalimanları’nın 2018 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı 323,4mn TL ile bizim beklentimiz olan 327mn TL’ye paralel, piyasa beklentisi olan 225mn TL’nin ise üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. TAV’ın satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre kur ve yolcu sayılarındaki artışın etkisiyle %41,7 oranında artarak 1.738,4mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönemde, maliyetlerdeki görece düşük artışa bağlı olarak %86,2 oranında artarak 837mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %88,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kur kaynaklı kaydedilen gelir nedeniyle faaliyet karı ise %173’lük artışla 777mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan özkaynak yöntemiyle değerlenen iştiraklerden 27mn TL gider kaydedilirken, finansman giderleri de 4Ç2017’deki 204mn TL’den 4Ç2018’de 385,8mn TL’ye yükselmiştir. Böylece şirketin ana ortaklık net dönem karı 4Ç2017’deki 59,3mn TL’den 323,4mn TL’ye yükselmiştir.

Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı ana ortaklık net dönem karı 1.454,7mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yıla göre %102,5 oranında artış kaydetmiştir.

TAV, 2019 yılı beklentilerini de açıklamıştır. TAV, 2019 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı hariç (Yeni Havalimanına taşınmanın tamamlanmasıyla Atatürk Havalimanı’nın kapanması) yolcu sayısını 90-94 milyon olarak öngörürken, yine 2019 yılı için İstanbul Atatürk Havalimanı gelirleri ve olası erken kapama telafi gelirleri hariç FAVÖK’de %38-42 oranında 2018 yılına göre gerileme beklemektedir. Ek olarak, 2019 yılı için yaklaşık 70-80mn Euro yatırım harcaması planlanmıştır. Atatürk Havalimanı işletme sözleşmesi 2021 yılı başında sona ereecek olan TAV’ın Atatürk Havalimanı’nın sözleşme bitiş tarihinden önce kapanması nedeniyle oluşacak kayıplarının telafi edilmesi beklenmektedir.

Şirketin Yönetim Kurulu 2018 yılı karından hisse başına toplam brüt 2,0854003 TL (toplam 757,6mn TL) temettü ödeme kararını Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı kullanım tarihi 20 Mart’tır.

Vakıfbank (VAKBN, Öneri “AL”, Nötr): Vakıfbank’ın 2018 yılının dördüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %6 oranında artarak 1.044mn TL’ye yükselmiş ve beklentimiz olan 1.033mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi ise 998mn TL idi. Ayrıntılar için tıklayınız…

Aselsan (ASELS, Öneri “AL”, Nötr): Aselsan BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Yazılım Elektronik şirketinin %51’inin devralınmasına yönelik pay devri sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Açıklamaya göre BİTES başta artırılmış gerçeklik, yapay zekâ ve simülasyon yazılımları olmak üzere araştırma, tasarım, geliştirme ve mühendisliik alanlarında faaliyet gösteriyor.

Anadolu Cam (ANACM, Nötr): Şirket 10.06.2019 tarihinde olmak üzere hisse başına brüt 0,12TL (net 0,102TL) nakit kar payı dağıtımı planlamaktadır. Dünkü kapanış seviyesine göre bu miktar %3,8 temettü verimine denk gelmektedir.

Soda Sanayii (SODA, Öneri “AL”, Nötr): Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifine göre Şirket 10.06.2019 tarihinde olmak üzere hisse başına brüt 0,345TL (net 0,29325TL) nakit kar payı dağıtımı planlamaktadır. Dünkü kapanış seviyesine göre bu miktar %5 temettü verimine denk gelmektedir.

Şişe Cam (SISE, Nötr): Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifine göre Şirket 10.06.2019 tarihinde olmak üzere hisse başına brüt 0,177TL (net 0,151TL) nakit kar payı dağıtımı planlamaktadır. Dünkü kapanış seviyesine göre bu miktar %2,8 temettü verimine denk gelmektedir.

Trakya Cam (TRKCM, Nötr): Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifine göre Şirket 10.06.2019 tarihinde olmak üzere hisse başına brüt 0,136TL (net 0,1156TL) nakit kar payı dağıtımı planlamaktadır. Dünkü kapanış seviyesine göre bu miktar %4’e yakın temettü verimine denk gelmektedir.

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Negatif): Şirket Yönetim Kurulu bu yıl için kar payı dağıtmamayı Mart Ayı içinde yapılması öngörülen Genel Kurula sunma kararı almıştır.

Doğan Şirketler Grubu (DOHOL, Nötr): The Goldman Sachs Group, Inc. ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından hâlihazırda Doğan Holding bünyesinde bulunan Glocal BV üzerinde ortak girişim tesis edilmesi işlemine Rekabet Kurulu tarafından izin verildi. Kaynak: Matriks

Turkcell (TCELL, Öneri “AL”, Nötr): Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İşi İhalesi gerçekleştirilmiş olup, nihai teklifler 13 Şubat 2019 tarihinde verilmiştir. İhalenin resmi sonucu İhale Komisyonu’nun kararı akabinde açıklanacaktır. İhaleye konu olan gelirler, konsolide cironun yaklaşık %1’ini oluşturmaktadır.

Banvit (BANVT, Nötr): Banvit Bandırma, İzmir ve Elazığ’da yer alan piliç kesimhanelerinde yapılacak modernizasyon ve tevsi yatırımlarının vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ile Sigorta Primi İşveren Hissesi teşviklerinden yaralanacağını duyurdu. Yapılacak toplam sabit yatırım tutarı Bandırma kesimhanesi için 19,7mn TL, İzmir kesimhanesi için 6,8mn TL, Elazığ kesimhanesi için 2,3mn TL olmak üzere toplam 28,7mn TL seviyesinde.

Erbosan Erciyas Boru (ERBOS, Nötr): Şirketin 2018 yılı 4. çeyrek net dönem karı 4Ç2017’ye göre %15 oranında artarak 16mn TL olmuştur. Satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,2 oranında artan şirketin brüt karı %39,1 oranında artarak 23,4mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 1,3 puan azalarak %14,9 olmuştur. Operasyonel giderlerdeki %69,2’lik artış ve diğer faaliyetlerden 30,8mn TL gider yazılması sonucu faaliyet zararı 16,3mn TL olmuştur. 22017’nin aynı çeyreğindeki faaliyet karı 14,6mn TL idi. Finansman tarafında ise 34mn TL gelir kaydeden şirketin 1,7mn TL’lik vergi gideri ile beraber net dönem karı 16mn TL’yi göstermiştir. 4. çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı net dönem karı 72mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, 2017’de 54,6mn TL net dönem karı elde etmişti.

Diğer taraftan, (ERBOS, Sınırlı Pozitif) Kayıtlı sermayesi 20mn TL, ödenmiş sermayesi 5,2mn TL olan şirketiin, ödenmiş sermayesinin bedelsiz olarak 14,8mn TL arttırılarak 20mn TL’ye çıkarılmasına, arttırılan sermayenin özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmasına, söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine iştirakleri oranında dağıtılmasına, sermaye artırımının gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinlerin alınması için müracaat edilmesine ve diğer gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Logo Yazılım (LOGO, Nötr): Şirketin 4Ç2018 ana ortaklık net dönem karı %20,2 oranında aartarak 15,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,8 oranında artan şirketin brüt karı ise maliyetlerdeki görece düşük artışın etkisiyle %27,5 oranında artarak 84,6mn TL olmuştur. Diğer taraftan operasyonel giderler aynı dönemde %36,3 oranında artarak karı baskılarken, diğer faaliyetlerden kaydedilen 4,2mn TL’lik giderin de etkisiyle faaliyet karı %29,3 oranında gerileyerek 10mn TL’ye inmiştir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen 6,1mn TL ise karın bir önceki yılın aynı dönemine göre artış kaydetmesinde önemli etken olmuştur. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı ana ortaklık net dönem karı %33,2 oranında artarak 67,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE, Pozitif): Şirketin 2018 yılı dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 23,9mn TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 6mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 4Ç2018’de biir önceki yılın aynı dönemine göre %98,9 oranında artarak 41,9mn TL olmuştur. Diğer taraftan satışların maliyeti %71,6 oranında artarak 23,6mn TL olmuştur. Buna bağlı olarak brüt kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %150 oranında artarak 18,3mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler de son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,8 oranında azalarak karlılığa olumlu katkı sağlamıştır. Buna bağlı olarak faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %220,5 oranında artmış ve 18,6mn TL olmuştur. Yatırım tarafından 13,5mn TL gelir ve finansman tarafında ise 3mn TL gider kaydedilmiştir. Vergi öncesi net dönem karı 29,2mn TL ile geçen sene kaydedilen 7,9mn TL’nin oldukça üzerine çıkmıştır. 5,3mn TL vergi gideri sonrası şirketin 4. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 23,9mn TL olmuştur. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2018 yılı ana ortaklık karı geçen yıla göre %63,7 oranında artmış ve 51,4mn TL olmuştur.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yyorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.