Ana Sayfa ŞİRKET HABERLERİ Koza Altın İşletmelerinde ÇED Olumlu Kararı Verildi

Koza Altın İşletmelerinde ÇED Olumlu Kararı Verildi

113
Paylaş

Koza Altın İşletmeleri’nin Kompleks Cevher Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi ile İlgili ÇED Olumlu Kararı Verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin verdiği bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

GÜMÜŞHANE ili TORUL, ilcesi Kızılçatam ve Demirkapı Köyü mevkiindeki KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. tarafından yapılması planlanan S:200809842 Kompleks Cevher (Au,Ag,Cu) Madeni Açık Ocak İşletmesi projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; GÜMÜŞHANE Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.