VİOB

Vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki malı, kıymetli madeni, finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını ya da dövizi alma ya da satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borsası Nedir?

Vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki malı, kıymetli madeni, finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını ya da dövizi alma ya da satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.

Sözleşme karşılıklı olarak gerçekleştiği zaman; Dayanak varlığın teslim edilecek miktarı, Teslimat tarihi, Teslim edilecek malın kalitesi ve mal takasının hangi tarihle gerçekleştirileceği belirlenir.

Vade sonunda alıcı ve satıcı sözleşme uyarınca kabul ettiği yükümlülüğünü yerine getirmek ile sorumludur. Vadeli işlem sözleşmeleri genellikle EMTİA’lara, hisse senetlerine, hisse senedi endekslerine, faiz oranlarına, dövize dayalı olarak düzenlenen sözleşmelerdir.

Vadeli İşlem ve Opsiyan İşlemleri Nasıl Yapılır?

VOB işlemleri aracı kurumların yatırım merkezlerindeki Türev Sertifikalı uzman personel aracılığıyla yapılabilmektedir. Kısaca Vadeli Opsiyon Piyasa’larında işlem yapabilmek için bir aracı kuruma hesap açmanız gerekmektedir.

Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borsası Terimler Sözlüğü

Açık Pozisyon:

Bir sözleşmede ters işlemle kapatılmamış ya da teslim ile sonuçlandırılmamış uzun veya kısa pozisyon sayısı.

Arbitraj:

Fiyat veya faiz hadlerinde oluşan dengesizliklerden faydalanmak suretiyle farklı sözleşmelerin ve işlemlerin eşanlı olarak alınıp satılması suretiyle her türlü şartta belirli bir kar’ın garanti edildiği işlemdir.

Başlangıç Teminatı:

Bir vadeli işlem sözleşmesi pozisyonu alındığında veya alınmadan önce, pozisyon için takas merkezine yatırılması gereken teminat. Fiyat adımı Bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinin fiyatının değişmesi durumunda en az kaç birim artacağını veya azalacağını belirtir.

Hesapların Güncellenmesi:

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyon taşıyan yatırımcıların hesaplarının takas merkezi tarafından ilgili günde oluşan uzlaşma fiyatları esas alınarak değerlemeye tabi tutulması ve bu değerleme sonucunda, kar eden hesaplara alacak ve zarar eden hesaplara borç yazılması işlemidir.

İtfa Kaldıraç Etkisi:

Vadeli işlem sözleşmelerinin vade bittiği gün o sözleşmede pozisyon kapatılmazsa, saat 17.45 te açıklanan uzlaşma fiyatından kapatılarak pozisyonun TL ye çevrilmesi. Vadeli işlem piyasalarında işlem yapmak üzere teminat olarak yatırılan parayla, yatırılan teminattan çok daha büyük bir pozisyon alınması.

Pozisyonun Kapatılması:

Önceden açılmış uzun veya kısa pozisyonun aynı miktarda ters pozisyon alınmak suretiyle kapatılması.

Son İşlem Günü:

Bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinin getireceği yükümlülükleri üzerine almak isteyen yatırımcıların aldıkları pozisyonları vadesinden önce kapatabilecekleri son gün.

 Sürdürme Teminatı:

Açık pozisyon taşımak nedeniyle bir sözleşmede bulundurulabilecek asgari teminat. Sürdürme teminatı, başlangıç teminatının altında belirlenir. Elde edilen zararlar neticesinde teminat, sürdürme teminatının altına düşerse, teminatların tekrar başlangıç teminat seviyesine çıkarılması istenir.

Takas:

Borsada gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak, takas merkezinin alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçmek suretiyle, ilgili sözleşmelerden doğan sorumlulukları üzerine alması sürecidir. Teminat Tamamlama Çağrısı

Hesapta bulundurulan toplam teminat, sürdürme teminatının altına düşerse, takas merkezi tarafından pozisyon taşıyan kişiye, teminat miktarının başlangıç teminatı seviyesine tamamlanması için talepte bulunulur. Bu talep teminat tamamlama çağrısı olarak adlandırılır.

Ters İşlem:

Önceden alınan pozisyonun kapatılması amacıyla yapılan işlem. Yatırımcı önceden alım yapmışsa, satış gerçekleştirerek ters işlem yapmış olur, satış yapmışsa alım gerçekleştirerek ters işlem yapmış olur.

Uzlaşma fiyatı:

Piyasanın kapanış aralığında oluşan veya borsanın belirlediği diğer yöntemlere göre hesaplanan ve hesapların güncellenmesinde kullanılan fiyat.

Vadeli İşlem Sözleşmesi:

Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren ve bir borsada işlem gören sözleşmedir.